Z życia wzięte

Jeśli nie jesteś jeszcze przekonany co do korzyści płynących z wdrożenia nowoczesnego systemu zarządzania relacjami z kontrahentami, poniżej podajemy kilka najważniejszych argumentów przemawiających za opłacalnością CRM.

Realnie wpływasz na poprawę relacji z klientami

Wdrożenie systemu CRM, jako narzędzia wspierającego proces pozyskiwania klientów oraz utrzymywania z nimi pozytywnych relacji, jest nie do przecenienia. Proces obsługi kontrahenta zostaje usystematyzowany i usprawniony. Stale aktualizowana, rzetelna baza danych biznesowych dotyczących poszczególnych klientów daje pełną wiedzę na ich temat. Ponad to zebranie informacji na temat klientów oraz realizowanych projektów w jednym, zawsze dostępnym miejscu umożliwia kompleksowość obsługi.

Posiadasz aktualne, przejrzyste dane zgromadzone w jednym dostępnym dla wszystkich miejscu

Informacje są na wagę złota. Ich bieżąca aktualizacja i stały dostęp do informacyjnych zasobów zapobiega między innymi wysyłaniu tej samej oferty do jednego klienta przez różnych pracowników.

Absencja pracownika lub jego zwolnienie nie zakłócają ciągłości pracy w Twojej firmie

Zmiany personalne lub zwyczajne absencje wywołują konieczność zapoznania się ze szczegółami realizacji zleceń i projektów przez innych pracowników. Dysponując kompleksową bazą danych jaką daje CRM, wykorzystując możliwość schematyzowania działań, pracownik może w każdej chwili wejść w proces realizacji zadania, uzyskując pełną wiedzę na temat jego szczegółów i stopnia zaawansowania wykonania.

Masz dostęp do systemu z dowolnego miejsca i o każdym czasie

Niewątpliwą zaletą pracy w trybie online jest nieograniczony miejscem i czasem dostęp do systemu. Tego typu rozwiązanie to przede wszystkim wygoda, ale i niezależność, jaką daje brak konieczności ponoszenia wysokich kosztów obsługi informatycznej. Działanie systemu poprzez przeglądarkę internetową nie wymaga instalacji oprogramowania na Twoim sprzęcie komputerowym, tym samym realnie ogranicza możliwości wystąpienia przestojów w pracy i awarii.

Otrzymujesz doskonałe narzędzie analizy i oceny efektywności

Funkcje analizy i raportowania dają rzetelny obraz efektywności sprzedaży i skuteczności kampanii marketingowych, usprawniają proces alokacji środków, wskazują optymalne działania oraz pozwalają wnioskować na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Zyskujesz narzędzie motywacji i zarządzania pracownikami

System CRM umożliwia analizę aktywności i efektywności między innymi zespołu handlowego. To daje wiedzę na temat najsłabszych ogniw w zespole i jego ogólnej kondycji. Tego typu analizy doskonale korespondują również z systemem premiowania w firmie.

W łatwy sposób projektujesz kampanie marketingowe

Zdefiniowanie celu, budżetu i czasu trwania kampanii jest bezpośrednio skorelowane z osiągniętymi wynikami, jakie udało się uzyskać dzięki podjętym działaniom marketingowym. To daje wskazówki na przyszłość w odniesieniu do poniesionych kosztów i rezultatów tego typu przedsięwzięć.

W krótkim czasie uzyskujesz rezultaty z wdrożenia CRM

System zostaje uruchomiony w krótkim czasie, a Ty nie musisz inwestować w sprzęt, infrastrukturę informatyczną, nowe oprogramowanie i licencje. Start systemu następuje natychmiast, niezależnie od ilości stanowisk roboczych.

Przekonaj się, jakie jeszcze korzyści daje CRM - wszystko na http://www.chromecrm.com/crm/