Z życia wzięte

Na rynku wszelkiego rodzaju usług szeroko rozumianego sektora energetycznego od pewnego czasu znaczną popularnością cieszą się szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych. Osoby pracujące przy wdrażaniu rozmaitych systemów, związane z dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych mają możliwość otrzymania certyfikatów i uprawnień wzmacniając tym samym swoją pozycję w branży wymagającej cyklicznego podwyższania umiejętności.

Duże znaczenie w tym zakresie usług i związanych z nimi konieczności zawodowego rozwoju jest postępujący w szybkim tempie rozwój technologiczny wymagający nabywania nowych umiejętności eksploatacji i użytkowania różnego rodzaju urządzeń.

Rodzaje szkoleń SEP

Istnieją trzy rodzaje specjalistycznych szkoleń energetycznych rekomendowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oznaczone i ściśle określone w stosowanej przez branżę specyfikacji oznaczonej specjalnymi znakami.

G1 oznacza uzyskanie uprawnień elektrycznych związanych z eksploatacją sieci, urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych wytwarzających , przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

G2 to uprawnienia cieplne związane z użytkowaniem urządzeń zużywających paliwa stałe i płynne oraz zużywające, przetwarzające i przesyłające ciepło.

G3 określa uprawnienia gazowe, czyli eksploatację sieci, urządzeń i instalacji gazowych służących do wytwarzania, przesyłania i magazynowania, a także zużywające paliwa gazowe.

Odbiorcy szkoleń SEP

W szkoleniach SEP uczestniczyć mogą zarówno osoby indywidualne pragnące podnieść kwalifikacje, usystematyzować i rozszerzyć wiedzę, a także uzyskać stosowane uprawnienia. Znaczna część kursów kierowana jest również do pracowników dużych instytucji kierowanych na szkolenia w ramach rozwoju zawodowego w obszarze działania danego przedsiębiorstwa.

Szkolenia w zakresie grup elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych przeznaczone są dla osób na stanowiskach dozoru, eksploatacji oraz pracowników wykonujących działania i prace związane z kontrolą i pomiarem urządzeń elektroenergetycznych na różnych szczeblach działania.

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się czym dokładnie są szkolenia sepowskie. Z pewnością uzyskacie tam państwo wiele, ciekawych informacji na ich temat.