Z życia wzięte

Program Mieszkanie dla Młodych praktycznie od samego początku cieszy się dużą popularnością. Świadczy o tym choćby szybkie rozdysponowanie środków na program, które zaobserwowaliśmy także w lipcu, kiedy błyskawicznie skończyła się kolejna pula dofinansowań.

Program MdM, mimo że przeznaczony zasadniczo dla ludzi młodych, głównie do 35. roku życia, to w pewien sposób jest skorelowany z dzietnością. Będąc znaczącą pomocą w procesie nabywania własnej nieruchomości, od prawie roku także na rynku wtórnym, pozwala młodym ludziom nie tylko startować w dorosłe, samodzielne życie śmielej i odważniej, ale umożliwia założenie rodziny.

Przy tym program nie zawęża grona beneficjentów do osób pozostających w związkach, teraz także nieformalnych, ale z programu mogą korzystać także single i osoby samotnie wychowujące dzieci. Czynnikiem istotnie zwiększającym szanse na możliwość skorzystania z programu w sposób najpełniejszy są właśnie dzieci.

Zmieść się w limicie powierzchni mieszkania

Jak wiadomo, w programie Mieszkanie dla Młodych obowiązują limity powierzchni użytkowej nieruchomości, które chcemy kredytować. I tak dla mieszkania limit ten wynosi 75 m2, jednak gdy ubiegający się o dofinansowanie wychowują co najmniej trójkę dzieci limit automatycznie się zwiększa do 85 m2.

Podobnie jest w przypadku domów jednorodzinnych. Powierzchnia użytkowa dla osób bezdzietnych i wychowujących do dwójki dzieci zamyka się w wartości 100 m2. Limit ten zwiększa się o 10 metrów, jeśli wychowujemy trójkę lub więcej dzieci.

Opłaca się mieć dużo dzieci

Duża rodzina powoduje w programie MdM także wymierne korzyści finansowe, bo od liczby wychowywanych pociech zależy wysokość dofinansowania wkładu własnego.  Mowa tutaj o 10%, 15%, 20%, 30% przeznaczonych dla odpowiednio: małżeństw bezdzietnych i singli, wychowawców jednego dziecka, nabywców wychowujących dwójkę pociech oraz osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci.

Przytoczone procenty dotyczą wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie przekraczającej limitów powierzchniowych określonych dla mieszkania i domu) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji nieruchomości. Zastanawiasz się, jakiej wysokości dofinansowanie mógłbyś otrzymać w rządowym programie? W łatwy sposób sprawdzisz to w kalkulatorze MdM w sprawdzonym przez wielu serwisie o trwającym już ponad 2 lata projekcie.

Mało tego, rodziny są premiowane w programie na jeszcze jeden sposób. Jeśli w ciągu 5 lat beneficjentom MdM urodzi się lub przysposobią trzecie lub kolejne dziecko, to przysługuje im dodatkowo 5% na spłatę części kredytu. Warunkiem jest dostarczenie odpowiedniego wniosku do instytucji udzielającej kredytu hipotecznego w terminie do pół roku od momentu pojawienia się (do czego, przypomnijmy, zalicza się również przysposobienie dziecka) kolejnego członka rodziny.

Rządowy program, co widać wyraźnie, sprzyja zakładaniu rodziny i powiększaniu jej. Także dlatego cieszy się niesłabnącym od 2014 r. zainteresowaniem, o którym przekonamy się ponownie już w styczniu 2017 r., kiedy rozdzielana będzie kolejna pula dofinansowań.