Czy wiesz, że...

Biura tłumaczeń i niezależnie pracujący tłumacze, oferują szeroki zakres usług swoim klientom. Są to nie tylko tłumaczenia zwykłe i przysięgłe powierzonych tekstów, czy tłumaczenia uwierzytelnione dokumentów, ale i tłumaczenia ustne. Do takiego typu usług zalicza się między innymi tłumaczenia konsekutywne. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Pojęcie tłumaczenia konsekutywnego

Tłumaczenia konsekutywne najprościej rzecz ujmując, są tłumaczeniami, które odbywają się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Można więc powiedzieć, że są to tłumaczenia ustne, które w szczególności będą znajdować zastosowanie w przypadku wywiadów, konferencji, przemówień itp. Osoba tłumacza, która podejmuje się tłumaczenia konsekutywnego, znajduje się obok mówcy tak, aby dokładnie słyszeć i rejestrować w pamięci jego wypowiedzi. Kiedy kończy on mówić, tłumacz zaczyna odtwarzać jego słowa w całości w innym języku, korzystając przy tym ewentualnie z notatek, jakie sporządził w trakcie przemówienia.

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne

Coraz częściej tłumaczenia konsekutywne są zastępowane poprzez tłumaczenia symultaniczne. Oba są tłumaczeniami ustnymi, ale w tym drugim przypadku wypowiedź danej osoby tłumacz przedstawia na bieżąco w innym języku.

Dobrze wyszkolony tłumacz konsekutywny jest w stanie odtworzyć nawet 10-minutową wypowiedź swojego klienta, co jest bardzo trudne, zważywszy na ilość informacji, jaką można zawrzeć w tak długim przemówieniu. Najczęściej ten typ tłumaczeń wykorzystywany jest w przypadku niewielkich spotkań i zgromadzeń, m.in. w trakcie negocjacji, szkoleń, spotkań biznesowych czy konferencji prasowych. Można właściwie zawsze przeprowadzić takie tłumaczenie ustne, ponieważ nie wymaga ono zastosowania specjalistycznego sprzętu. Tłumacz może towarzyszyć mówcy w podróży biznesowej i na miejscu tłumaczyć jego słowa kontrahentom zagranicznym. Należy podkreślić przy tym, że jest to ciężka praca, a tłumacz powinien odznaczać się nie tylko doskonałą znajomością języka obcego, ale również znakomitą pamięcią.