Czy wiesz, że...

Wypadki z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej niestety każdego roku pojawiają się w statystykach policyjnych. Te feralne zdarzenia potrafią odbić spore piętno na zdrowiu pasażerów. Zgodnie z literą prawa poszkodowani w wypadkach mają prawo dochodzenia licznych roszczeń odszkodowawczych. Jak wystąpić o należne pieniądze? Kto jest odpowiedzialny za wypłatę roszczeń? O tym wszystkim powiemy w dalszej części artykułu.

Odszkodowanie dla pasażer od kogo domagać się rekompensaty?

Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność za pasażerów co do zasady spoczywa na właścicielu pojazdu. Każdy posiadacz ma obowiązek wykupu ubezpieczenia OC, z którego w razie wypadku wypłacane są roszczenia odszkodowawcze. Istnieją jednak pewne wyjątki od zasady odpowiedzialności. Mowa o sytuacjach, kiedy do zdarzenia drogowego dochodzi z innym uczestnikiem ruchu i to on zostaje uznany za sprawcę wypadku. W tym przypadku poszkodowani pasażerowie mogą się domagać wypłaty odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, u którego winny zdarzenia nabył polisę OC.

O jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany pasażer?

Katalog roszczeń należnych poszkodowanym pasażerom jest niezwykle szerokie. W zależności od stanu faktycznego i doznanych obrażeń mogą dochodzić:

  • zadośćuczynienia za ból i cierpienie fizyczne, psychiczne
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • zwrotu kosztów poniesionych na dojazdy do placówek medycznych, konsultacje medyczne, rehabilitację, zakup leków
  • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu
  • zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego
  • renty uzupełniającej

Jak uzyskać odszkodowanie z OC dla pasażera?

Wypłata roszczeń odszkodowawczych odbywa się po zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego u właściwego ubezpieczyciela. Wystarczy złożyć wniosek z rzetelnym uzasadnieniem wpływu wypadku na zdrowie i życie poszkodowanego, a także dołączyć zgromadzoną dokumentację w sprawie (dokumentacja medyczna, rachunki, faktury, notatka policyjna itp.). Ubezpieczyciel zgodnie z przepisami ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia szkody. W tym czasie poszkodowany otrzyma decyzję o wypłacie roszczeń w danej kwocie lub odmowie zapłaty odszkodowania. Od wydanej decyzji przysługuje poszkodowanemu odwołanie w terminie 3 lat od wydania decyzji. Nie warto jednak zwlekać z odwołaniem, gdyż czas działa na niekorzyść poszkodowanego. Obawiając się zaniżenia roszczeń odszkodowawczych warto skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej. Odszkodowanie dla pasażera z OC uzyskiwane z pomocą fachowców może być nawet o 60% wyższe, niż uzyskiwane na własną rękę. Nie warto narażać się na niskie odszkodowanie, jeśli poszkodowany nie czuje się na siłach, by negocjować z ubezpieczycielem lub nie posiada odpowiedniej wiedzy prawnej powinien skorzystać z pomocy specjalistów.