Z życia wzięte

Kwaśne pH gleby jest jednym z najczęściej spotykanych problemów na wszystkich polach uprawnych i plantacjach. Zbyt wysokie zakwaszenie przyczynia się do spadku żyzności gleby, obniża jakość plonów, zmniejsza ich wielkość, a nawet całkowicie niszczy. Jednym z najbardziej popularnych i z pewnością najbardziej skutecznym sposobem na walkę z pH poniżej 4,5 jest wapniowanie gleb.

Dlaczego powinniśmy regularnie wapniować pola?

W Polsce mamy niemal 60% gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych, a więc tych, które koniecznie wymagają regularnego wapniowania (źródło - http://pogotowienawozowe.pl/wapnowanie-gleb-jak-kiedy-wapnowac-pola-702/). Należy wiedzieć, iż proces wapniowania niesie za sobą o wiele więcej korzyści niż tylko zmiana poziomu pH. Są to:

  • Zdecydowanie większa przyswajalność nawozów
  • Przyśpieszenie wzrostu roślin
  • Większa odporność roślin na patogeny
  • Obniżenie toksycznego działania glinu znajdującego się w glebie

Wybieramy typ nawozu wapniowego

Czynnikiem decydującym o wyborze nawozu wapniowego je zawartość CaO na hektar, a także stosunek jonów Ca do Mg, który powinien wynosić: 6,5 do 1. Do wyboru mamy dwa rodzaje nawozu: tlenek wapnia oraz węglan wapnia.

Węglan wapnia jest wapieniem naturalnego pochodzenia, w którym zawartość CaCO3 wynosi ponad 90%. Jego głównym zadaniem jest skuteczne odkwaszenie gleby i dostarczenie właściwej ilości wapnia. Nawozy wapniowe są również stosowane do utrzymania odpowiedniego poziomu wapnia w glebie (http://tech-mot.pl/nawozy/weglan-wapnia/). Węglan wapnia jest szczególnie zalecany do stosowania na glebach lekkich i bardzo lekkich.

Tlenki wapnia powstają w wyniku wypalania węglanów wapnia i są przeznaczone do szybkiej zmiany poziomu pH gleby (http://tech-mot.pl/nawozy/tlenek-wapnia/). Stosuje się je na glebach średnich i ciężkich, głównie jako zabieg interwencyjny. Agresywna zmiana odczynu może być niebezpieczna dla upraw, dlatego warto podnosić pH gleby węglanami wapnia.

Kiedy wapniować pole?

Wapniowanie może być wykonywane przez cały rok, jednak najbardziej efektywnym momentem do stosowania nawozów wapniowych jest okres pożniwny. Obecnie coraz częściej wykonuje się wapniowanie poplonów ścierniskowych, wapniowanie wiosenne pod uprawy jare.