Czy wiesz, że...

Nowe przepisy prawa, które weszły w życie na początku stycznia bieżącego roku ułatwiły niewypłacalnym przedsiębiorcom przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji. Firmy, które borykają się z kłopotami finansowymi mogą teraz samodzielnie dopasować procedurę naprawczą, która zaspokoi ich oczekiwania i potrzeby. Dla przybliżenia zmian przedstawimy pokrótce cztery autonomiczne procedury restrukturyzacyjne.

Ważne zmiany dla prawa gospodarczego w Polsce

Dotychczasowa nieefektywność i wadliwość przepisów prawa w zakresie upadłości i procedur naprawczych wręcz raziła w oczy. Środowiska prawnicze niejednokrotnie podkreślały, że obecne regulacje uniemożliwiają skuteczne i szybkie przeprowadzenie postępowania naprawczego i upadłościowego. Nowe przepisy prawa wprowadzają cztery typy postępowań, które mają znacząco wpłynąć na efektywność w tym zakresie. Poniżej przedstawimy pokrótce nowe rozwiązania serwowane przez prawo restrukturyzacyjne:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu – to rozwiązanie uniemożliwia przedsiębiorstwu porozumienie z wierzycielami w sferze spłat bez toczenia postępowania sądowego. Zgodnie z przepisami postępowanie restrukturyzacyjne ma być realizowanie bez angażowania sądu. To dobre rozwiązanie dla firm, które chcą uniknąć wyjawienia informacji o problemach finansowych przedsiębiorstwa. Dzięki postępowaniu o zatwierdzenie układu zniknie ryzyko zerwania kontraktów lub przerwania sprzedaży, dostaw. Klienci firmy o restrukturyzacji będą mogli dowiedzieć się dopiero w momencie zatwierdzenia układu.
  • postępowanie układowe – standardowe postępowanie układowe na mocy nowych przepisów będzie wszczynane jedynie, gdy liczba wierzytelności spornych będzie znaczna, powyżej 15%.
  • przyspieszone postępowanie układowe – ten rodzaj restrukturyzacji nie zawiera etapu zgłaszania sprzeciwów przez wierzycieli do sformułowanej listy wierzytelności. Możliwość prowadzenia postępowania w tym trybie istnieje jedynie, kiedy ilość wierzytelności spornych nie przekroczy 15% wszystkich roszczeń.
  • postępowanie sanacyjne – to nowość w polskim prawie. Postępowanie sanacyjne ma za zadanie łączyć elementy postępowania układowego i upadłościowego. Celem sanacji jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa zanim firma przystąpi do zawarcia układu z wierzycielami. Co bardzo istotne postępowanie sanacyjne może być otwarte nawet kiedy poprzednie próby układu z wierzycielami spłynęły na niczym.

Zmiana przepisów jak widać zrywa ze zbędnym formalizmem, który dotychczas utrudniał działanie przedsiębiorstwom borykającym się z zadłużeniem. Dzięki nowemu prawu wiele firm będzie miało szanse na uratowanie swojej działalności i wyjście z fatalnej kondycji finansowej.