Czy wiesz, że...

Zarządzanie procesami biznesowymi skupia obecnie uwagę niemal każdej firmy. Nie ustają dążenia w podnoszeniu efektywności procesów realizowanych w organizacji, a wszystkie niemal działania ukierunkowane są na poszukiwanie rozwiązań przybliżających jednostkę do założonych celów. Naturalnie wyróżniać zaczęły się procesy administracyjne, finansowe oraz dotyczące obsługi klienta. Stąd tez zainteresowanie przedsiębiorstw systemami wspierającymi zarządzanie procesami i podnoszącymi ich efektywność. Jak łatwo i wydajnie zarządzać procesami? W pełni je automatyzując i wdrażając nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Istota zarządzania procesami biznesowymi

Proces biznesowy to szereg następujących po sobie działań, które prowadzą do osiągnięcia jasno określonego celu. Celem może być zrealizowanie reklamacji klienta, zatrudnienie nowego pracownika lub też przygotowanie oferty. Informacje, jakie znajdują się na wejściu danego procesu, są przetwarzane w taki sposób, by na końcu procesu możliwy do osiągnięcia był założony cel. Istotą procesu biznesowego jest jednak to, by dany proces, poza możliwością osiągnięcia celu, pozwalał na wytworzenie konkretnej wartości dodanej. Służyć temu mają wybrane technologie, rozwiązania organizacyjne, know how przedsiębiorstwa oraz zasoby ludzkie.

Efektywne zarzadzanie procesami biznesowymi jest na wyciągnięcie ręki

Efektywne zarzadzanie pozwala zorganizować właściwy obieg spraw i dokumentów w jednostce oraz połączyć ludzi, zasoby, wiedzę i technologię w odpowiednie procesy. Ich realizacja może stanowić istotę działania firmy lub jedynie wspierać główne dążenia, jako proces pomocniczy. Niezmiennie ważna jest jednak prostota, szybkość i wydajność każdego z procesów. Możesz ją uzyskać w swojej firmie automatyzując zarządzanie procesami (BPM).

Rozwiązania informatyczne dedykowane dla Business Process Management pozwalają na szereg korzyści, w tym m.in.:

- pracownicy pracują efektywniej, dzięki pełnemu skupieniu na obsłudze klienta, posiadaniu szczegółowych i aktualnych informacji oraz możliwości zmieniania i dostosowywania podejmowanych działań,

- procesy realizowane są szybciej, sprawniej i w pełni elastycznie, co pozwala na ich dostosowywanie do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

- procesy są jasno zdefiniowane i przejrzyste,

- zwiększona zostaje efektywność pracy i konkurencyjność firmy,

- zredukowane zostają koszty administracyjne przedsiębiorstwa,

- wzrasta wydajność operacyjna jednostki,

- zoptymalizowane zostają procedury i regulacje wewnętrzne firmy

Gdzie możesz wykorzystać informatyzację procesów zarzadzania procesami biznesowymi? Niemal wszędzie, m.in. w obsłudze  korespondencji i zamówień, w procesach rekrutacji i oceny pracowników, w rozliczeniach faktur, wydatków, zaliczek i delegacji, w procesach przygotowania oferty oraz w zgłoszeniach serwisowych.

Elastyczne systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami biznesowymi są na wyciągnięcie ręki! Znajdziesz je na https://www.autoid.pl/