Czy wiesz, że...

W najbardziej potocznym rozumieniu usługi związane z blacharką samochodową kojarzą się z klepaniem, lub naprawianiem blach samochodowych. Właściciele aut korzystają z nich na ogół w wyjątkowych okolicznościach, gdy samochód (najczęściej w skutek wypadku) uległ uszkodzeniu. Kierowcy często narzekają na wysokie ceny usług blacharskich. Czas wykonania danej usługi może być różny. Zależy on z reguły od stopnia uszkodzenia danego samochodu, oraz stopnia skomplikowania samej usługi. Czas trwania prac blacharskich nie przekracza jednak zazwyczaj jednego tygodnia.

Praca blacharza samochodowego związana jest z przygotowaniem auta do naprawy, dokonaniem naprawy blacharskiej i/lub wymianą uszkodzonych części, oraz z dbałością o utrzymanie w dobrym stanie narzędzi znajdujących się na terenie jego stanowiska pracy. Do wykonywania zawodu blacharza samochodowego niezbędne jest posiadanie wykształcenia zawodowego w tym zakresie. Wykształcenie takie można uzyskać zapisując się do szkoły zawodowej o profilu samochodowym, lub kończąc specjalistyczny kurs, np. w zakładzie doskonalenia zawodowego.

Wśród umiejętności, jakie posiadać powinien wykwalifikowany blacharz samochodowy należy wymienić umiejętność odpowiedniego przygotowania pojazdów do naprawy nadwozia, umiejętność samej naprawy nadwozia, do czego konieczne są umiejętności w zakresie posługiwania się specjalistycznymi narzędziami pomiarowymi i naprawczymi, umiejętność wykonywania czynności związanych z obróbką blach, (zarówno ręczną, jak i mechaniczną), czy też umiejętność właściwej konserwacji nadwozi, szczególnie konserwacji antykorozyjnej. Ważna jest również umiejętność pracy w zespole, gdyż wiele czynności naprawczych wymaga współpracy pomiędzy blacharzem, a lakiernikiem.

auto-wasniowscy.pl - blacharstwo samochodowe – Kraków na wyciągnięcie ręki. Szybko i sprawnie.

Długa jest zatem lista umiejętności koniecznych, aby móc zajmować czymś z pozoru tak prostym, jak blacharstwo samochodowe. Kraków to miasto, gdzie również wykwalifikowanych blacharzy i lakierników również jest pod dostatkiem, przez co właściciele pojazdów nie mają powodów do narzekania.