Z życia wzięte

Okres jesienno-zimowy to bardzo nieprzychylny czas dla przechodniów, którzy narażeni są na urazy na śliskich chodnikach lub schodach. Bardzo często przyczyną potknięć, upadków jest też uszkodzenie nawierzchni. Czy poszkodowani przechodnie mają szansę na rekompensatę za doznane obrażenia? O tym powiemy w dalszej części artykułu.

Kto wypłaci roszczenia odszkodowawcze poszkodowanemu?

Kiedy aura za oknem przestaje sprzyjać chodniki i schody bardzo szybko stają się śliskie i stanowią poważne zagrożenie dla przechodniów. Poślizgnięcie się na oblodzonej nawierzchni może skutkować groźnymi urazami. Poszkodowani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu mogą dochodzić należnego odszkodowania od właścicieli lub zarządców nieruchomości w obrębie, których miał miejsce wypadek.

Jak postępować po zdarzeniu, by zabezpieczyć właściwie roszczenie?

Zachowanie poszkodowanych po wypadku ma ogromny wpływ na procedurę odszkodowawczą. Pierwszym krokiem po zdarzeniu jest poinformowanie o stanie nawierzchni właściciela lub zarządcy posesji, nieruchomości. Poszkodowany może zawiadomić straż miejską lub policję, jeśli stan danej drogi stanowi zagrożenie dla innych przechodniów. Jeśli wypadek widzieli ludzie, warto pozyskać ich numery telefonów, gdyż mogą wystąpić w roli świadków w sprawie. Niezbędne jest też sfotografowanie miejsca wypadku. Jeśli stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na dopełnienie w/w czynności powinien poprosić o to zaufaną osobę. Kolejnym krokiem jest skonsultowanie powstałych obrażeń z lekarzem. Bardzo często poszkodowani bagatelizują tak niepozorne zdarzenia. To bardzo błędny tok myślenia, gdyż stres towarzyszący wypadkowi może skutecznie niwelować odczucie bólu, które może zacząć nam doskwierać po pewnym czasie. Warto podkreślić, że rzetelne gromadzenie dokumentacji medycznej jest podstawą do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Jak uzyskać należne odszkodowanie po wypadku?

Poszkodowany o odszkodowanie powinien wystąpić do właściciela lub zarządcy danego terenu. Bardzo często nawierzchnie miejskie są ubezpieczone, dlatego poszkodowany może otrzymać informację zwrotną o Towarzystwie Ubezpieczeniowym, u którego wykupiono polisę ubezpieczeniową. W takim wypadku z roszczeniem należy wystąpić bezpośrednio do ubezpieczyciela. Podmiot ten po otrzymaniu zgłoszenia szkody i dokumentacji ma 30 dni na wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej wypłaty odszkodowania. Poszkodowany ma prawo do odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Jeśli obawiamy się konfrontacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym możemy skorzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczej, która w naszym imieniu poprowadzi sprawę. To bardzo skuteczny sposób na uzyskanie należnego odszkodowania po wypadku.