Z życia wzięte

Sąd rodzinny rozpatruje każdego dnia wiele spraw dotyczących małoletnich dzieci. Ich sytuacja rodzinna i warunki życia znajdują się w obrębie zainteresowania prawa rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z kodeksem z dnia 29 sierpnia 2015 roku.

Jakie sprawy dotyczą małoletnich w sądzie rodzinnym?

Adwokat od spraw rodzinnych [czytaj więcej] z kancelarii np. w Warszawie może podjąć się wszelkiego rodzaju spraw dotyczących małoletnich dzieci. Wśród nich znajdują się kwestie związane z:

  • władzą rodzicielską,
  • ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego,
  • ustaleniem kontaktów rodziców lub dziadków z dzieckiem,
  • rozstrzygania spraw istotnych dla dziecka.

Władza rodzicielska nad dzieckiem

Z mocy prawa oboje rodziców dziecka mają nadawaną władzę rodzicielską, ale może ona zostać odebrana sądownie. Nawet po rozwodzie rodziców oboje mają pełnię władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Sąd może zadecydować o jej ograniczeniu lub odebraniu w szczególnych, uzasadnionych przypadkach. Adwokat rodzinny z kancelarii w Warszawie może wspomóc rodzica w walce o pozbawienie praw rodzicielskich drugiego rodzica, jeśli ten na przykład utrudnia wyjazdy dziecka poza granicę kraju.

Miejsce zamieszkania dziecka

Po rozwodzie rodziców sąd określa na rozprawie, przy którym z rodziców małoletni ma mieszkać. W przypadku braku takiego postanowienia rodzice mają równe prawa do zamieszkiwania z dzieckiem. Co do zasady w takim przypadku małoletni nie może być odebrany siłą przez drugiego z rodziców. Dlatego unormowanie sądowne miejsca zamieszkania małoletniego będzie dobrym rozwiązaniem.  Podobnie wygląda kwestia utrzymywania przez rodziców kontaktów z dzieckiem. Jeśli dziecko mieszka z matką, a ojciec nie ma odebranych praw rodzicielskich, może spotykać się ze swoim dzieckiem w zasadzie zawsze. Jeśli matka utrudnia spotkania, ojciec może wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o określenie, w jakie dni i w jakich godzinach ma prawo do spotkań z małoletnim. Sąd określa przy tym sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem, np. może orzec, że spotkania będą odbywały się w asyście drugiego rodzica lub kuratora.

W jakich sprawach dotyczących dziecka rozstrzyga sąd?

Sędzia sądu rodzinnego rozstrzyga w sprawach dotyczących małoletnich wówczas, gdy rodzice nie mogą dojść w nich do porozumienia. Najczęściej chodzi tu o wyrobienie dziecku paszportu, wyjazd dziecka za granicę, wybór szkoły lub sposobu leczenia.