Czy wiesz, że...

Księgowość to branża, która potrzebna jest w każdej firmie, bez względu na rodzaj prowadzonej przez nią działalności. Rozliczanie należności podatkowych i ewidencjonowanie gromadzonych dóbr, to obowiązek każdego przedsiębiorcy.

Księgowość jest branżą płynną, której wytyczne zmieniają się niemal każdego roku. Chodzi o aktualizację pewnych zapisów, zmiany ustaw i wprowadzanie nowych przepisów. To właśnie dlatego, szkolenia dla księgowych warto odbywać regularnie. Jest to bowiem zawód, który wymaga ciągłego dokształcania i śledzenia nowych trendów.

Płynność prawa
Prawo podatkowe i rachunkowe jest płynne. Jego zapisy zmieniają się z roku, na rok. Jest to związane z ciągłymi nowelizacjami ustawy, której zadaniem ma być zwiększanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadzaniem udogodnień związanych z rozliczaniem oraz dostosowywaniem zagadnień księgowo-rachunkowych do specyfiki czasów. Ten ostatni punkt związany jest z cyfryzacją coraz większej ilości czynności podatkowych, jakie przedsiębiorca musi wykonać. Chodzi o to, by odchodzić od papierowych formalności w możliwie największej ilości procesów. Przeprowadzanie elektronicznych rozliczeń i wykazów znacznie przyspiesza i ułatwia ten proces, a także ma wymiar ekologiczny i służy ograniczeniu marnowania papieru. Jedną z takich nowości, która pojawiła się w tym roku, jest np. jednolity plik kontrolny. 

Obowiązki księgowego
Księgowy zobowiązany jest do prowadzenia swojej działalności zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ich nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. Wszystkie zatem procesy związane z ewidencją majątkową, rozliczaniem czasu pracy, rozliczaniem podatkowym itp., muszą uwzględniać zatem zmiany ustawowe. Nowelizacje prawne obowiązują wszystkie podmioty gospodarcze i nie ma zwolnień od tej reguły. 

Cel szkolenia
Celem szkolenia dla księgowych jest zapewnienie ciągłości i płynności pracy. Dokonuje się to na dwóch płaszczyznach. Pierwszą stanowi przypomnienie ogólnych zasad związanych z rachunkowością, których stosowanie zapewni firmie płynne funkcjonowanie i pozwoli wyeliminować procesy, które niekorzystnie wpływają na majątek przedsiębiorstwa. Drugi wariant szkolenia to aktualizacja wiedzy księgowego, czyli zaznajamianie ze wszystkimi nowinkami prawnymi, ulepszeniami ustawy i nowo obowiązującymi normami i wymogami pracy księgowego. Dzięki takiemu szkoleniu, księgowy będzie mógł wykonywać swoje obowiązki zgodnie z panującymi przepisami, co zapewni firmie prawidłowe jej funkcjonowanie i uchroni od nieprzyjemności związanych z nieprzestrzeganiem prawa. 

Co ile szkolenia?
Ustawy związane z rozliczeniami podatkowymi czy innymi kwestiami majątkowymi zmieniają się dość często. Najbardziej optymalna forma aktualizacji wiedzy księgowej to uczestniczenie w szkoleniach dwa razy do roku. Pracownicy księgowi, którzy z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na taką częstotliwość edukacyjną, powinni uczestniczyć w szkoleniach dla księgowych przynajmniej raz w roku. Między udziałem w szkoleniach warto także uzupełniać swoją wiedzę samodzielnie, np. poprzez czytanie specjalistycznej prasy.