Z życia wzięte

Sprawy rozwodowe w Polsce najczęściej kończą się decyzją o rozwiązaniu małżeństwa bez orzekania o winie małżonków. Są jednak przypadki, kiedy ze względu na Twoją sytuację materialną lub postawę drugiej strony sporu, rozstrzygnięcie z orzeczeniem o winie jest nieuniknione. Przy takim przebiegu sprawy niezwykle istotne jest posiadanie jednoznacznych dowodów na winę małżonka lub małżonki.

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie – czy mogą być korzystne?

Jak dowiedzieć się można ze strony agencji detektywistycznej Plum Tree Agency, sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie są korzystne przede wszystkim ze względu na obowiązek alimentacyjny strony, która przyczyniła się do rozpadu związku. Daje to dożywotnie prawo do alimentów stronie niewinnej. Co istotne, prawo to przysługuje jej nie tylko w przypadku, gdy pozostaje ona w niedostatku. Wystarczy, że w wyniku rozwodu nastąpi pogorszenie sytuacji materialnej. Jednocześnie wskazanie winnego pozostaje bez wpływu na decyzję sądu o takich kwestiach jak podział majątku, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi. Nie zmienia to faktu, że udowodnienie drugiej stronie winy przemawia w powyższych sprawach na Twoją korzyść. Jeżeli masz uzasadnione obawy, że rozwiązanie małżeństwa pogorszy Twoją sytuację materialną, dążenie do udowodnienia odpowiedzialności za rozpad związku leży w Twoim interesie.

Przebieg sprawy z orzekaniem o winie jest dość czasochłonny i obciążający. Aby udowodnić swoją rację nie wystarczy samo przesłuchanie stron. Jest to jeden z najistotniejszych materiałów dowodowych, jednak dla decyzji sądu potrzebne są również dodatkowe informacje. Rozstrzygnięcie o winie wymaga odpowiednich przesłanek, takich jak zdrada, alkoholizm, przemoc ze strony małżonka, lub na przykład niezaspokajanie potrzeb rodziny. Często wiążą się one ze sprawami, które zostały przed nami zatajone - i dlatego właśnie nieoceniona może się okazać pomoc licencjonowanego detektywa współpracującego z profesjonalną agencją.

Co jest potrzebne i jak może Ci pomóc detektyw?

W postępowaniu dowodowym możesz przedstawić takie materiały jak listy czy wydruki wiadomości (e-mail lub SMS), a także zrzuty ekranów, dane z forów internetowych i mediów społecznościowych, bilingi albo na przykład wyciągi bankowe. Dodatkowo detektyw może Ci dostarczyć pomocnych zdjęć, filmów czy nagrań, które również są brane pod uwagę przez sądy.