Z życia wzięte

W tym wpisie dowiesz się, jakie koszty należy ponieść zakładając w sądzie sprawę o podział majątku, a także o tym, czy wizyta w kancelarii prawnej będzie konieczna.

Podział majątku

W sytuacji, gdy strony nie są w stanie wypracować porozumienia w zakresie umownego podziału majątku (o tym, na czym polega tzw. ugoda majątkowa – dowiesz się tutaj – wstawić link), konieczne jest wstąpienie na drogę sądową. Jak stanowi prawo rodzinne możliwe jest, by na wniosek jednego z małżonków sąd jeszcze w wyroku orzekającym rozwód dokonał podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas, jeżeli nie spowoduje to zbytniego przedłużenia postępowania. W przeciwnym wypadku konieczne będzie złożenie do sądu „oddzielnego” wniosku o podział majątku (w oddzielnym postępowaniu). Do takiego wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający uiszczenie opłaty sądowej. Wysokość opłaty jest stała i wynosi 1000 zł.  Jednak w przypadku, gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku (tj. strony „dogadały się” w zakresie sposobu jego podziału) – opłata wynosi tylko 300 zł.

Inne koszty

Często, poza opłatą sądową będziemy musieli liczyć się również z kosztami powołania biegłych, którzy sporządzą stosowną opinię (np. biegły ds. budownictwa i architektury itd.). Koszty jednej takiej opinii mogą wahać się w granicach nawet 2-3 tysięcy zł (wszystko zależy od tego, jaki nakład pracy poniesie biegły). Która ze stron ponosi jednak te wszystkie opłaty? Otóż powinny je ponieść obie strony w równym zakresie. Opłatę sądową przy składaniu wniosku uiszcza wnioskodawca, jednak druga strona powinna zwrócić mu połowę jej wysokości (po ogłoszeniu orzeczenia końcowego). Co istotne – istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Wymagane jest wówczas wykazanie (poprzez złożenie stosownego oświadczenia wg ustalonego wzoru), iż strona nie jest w stanie ponieść wymaganych opłat bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Udział adwokata – podział majątku

Warto jeszcze zadać sobie pytanie dotyczące uczestnictwa w takim postępowaniu adwokata. A więc adwokat podział majątku – czy taka obecność jest konieczna? Oczywiście nie jest ona obowiązkowa. Jednak sprawy takie nie należą do najprostszych, a jak wiadomo, dotyczą bardzo ważnych dla obu stron kwestii, a więc pomoc profesjonalisty może okazać się wówczas nieoceniona. Nasza kancelaria prawna oferuje wszelką pomoc w tym zakresie.