Czy wiesz, że...

Kiedy prześledzimy dane GUS od 2017 do 2019, zauważymy pewną istotną prawidłowość. W okresie tych niespełna trzech lat. zarówno ceny ziemi, jak i mieszkań w Polsce systematycznie wzrosły. Jest to między innymi efekt wzmożonego popytu, zwłaszcza na mieszkania. Tym bardziej, że zakup mieszkań pod wynajem stał się u naszych rodaków jedną z najpopularniejszych form inwestowania. Część z nich zakupuje w tym celu mieszkania również za granicą, np. w Niemczech lub Hiszpanii.

Jak rosną ceny ziemi, gdzie ziemia jest najdroższa, gdzie najtańsza?

Oczywiście inne są ceny ziemi rolnej, inne działek budowlanych. Różnie się ziemię wycenia, w zależności od jej położenia. Działki budowlane są np. znacznie droższe w dużych aglomeracjach miejskich

Wyceniając grunty orne bierze się pod uwagę trzy kategorie: grunty słabe, średnie i dobre. Według GUS w czerwcu 2017 roku przeciętna cena sprzedaży dobrego gruntu rolnego wynosiła w Polsce 52 772 zł za 1 ha. Najwięcej kosztowała wtedy ziemia w Wielkopolsce (około 70 tys. zł za 1 ha), najtańsza była w podkarpackim (29 469 zł). Ziemia klasy słabej kosztowała wtedy przeciętnie 28 582 za 1 ha ( w podkarpackim 16 760). Ceny porównywalne z podkarpackim były w świętokrzyskim i lubuskim. 

Do czerwca 2018 roku przeciętna cena dobrej ziemi rolnej wzrosła w Polsce do 55 038 tys. złotych. Najdroższa była w wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i opolskim.

W marcu 2019 roku cena ziemi rolnej, dobrej wzrosła już do 56 301 zł za 1 ha. Nadal najwyższa jest w wielkopolskim, najniższa w podkarpackim.

Co ciekawe największy wzrost cen gruntów ornych nastąpił w województwie podlaskim. Chodzi tu o między innymi o zwiększoną produkcję mleka. Spadki cen odnotowano w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Warto przypomnieć, że po majowej (2019) nowelizacji ustawy o ziemi osoba niebędąca rolnikiem może zakupić już do 1 ha gruntów rolnych (było 0,3 ha).

Ceny mieszkań

Ceny mieszkań w Polsce rosną zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. W ostatnich miesiącach największe zwyżki cen mieszkań odnotowano w Szczecinie. Nie wzrosły ceny mieszkań w Gdyni.

Na przykład we Wrocławiu za 1 m kw. mieszkania na rynku wtórnym zapłacimy około 7 179 zł, w nowym mieszkaniu - 7 200 zł. Najwięcej zapłacimy w Warszawie (analogicznie - 9 979 i 8 585 zł) i Krakowie (8 500 i 7391 zł).

Nie jest natomiast łatwo zbyć mieszkanie w małych miastach i miasteczkach. Gminy wiejskie nierzadko świecą pustostanami tamtejszych budynków mieszkalnych. Dlatego wśród inwestujących w mieszkania w dużych miastach jest dosyć duża ilość osób z prowincji.

Cieszy natomiast w tym wszystkim widoczny ogólny trend wzrostowy w inwestycjach w nieruchomości - po prostu Polacy inwestują coraz częściej, ale to już temat na osobny artykuł.

Artykuł napisany na podstawie danych z https://rodzinneinwestycje.pl/