Z życia wzięte

We wszystkich zakładach przemysłowych istnieje ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, czasem są to wycieki, ulatnianie się gazów, pożary itd. Kompleksowy system zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala zarządzać przedsiębiorstwem w taki sposób, aby maksymalnie obniżyć to ryzyko. Jednym z kluczowych narzędzi są sorbenty – materiały przemysłowe, które pozwalają w szybki sposób poradzić sobie z wyciekiem, jaki zagraża środowisku naturalnemu i/lub pracownikom.

Sorbenty – szybka odpowiedź na awarię w miejscu pracy

Zarówno dla operatora maszyny, jak i dla środowiska naturalnego, czas reakcji na wyciek to sprawa pierwszorzędna. W przypadku takiego zdarzenia trzeba natychmiast opanować substancje szkodliwe, które migrują, np. do gruntu, kanalizacji, a także są roznoszone przez pracowników.

Sorbenty Ekotu.pl to materiały, które działają na zasadzie absorpcji – mają olbrzymią powierzchnię chłonną. Na rynku spotkamy się między innymi z sorbentami w formie arkuszy, sorbentami matami, rękawami czy granulatem. Należy bezzwłocznie zastosować je w miejscu wycieku, aby zahamować dalsze rozprzestrzenianie się danej substancji. Powinny być łatwo dostępne, przechowywane w miejscu ocenionym jako źródło potencjalnego wycieku (np. roztworów wodnych, rozpuszczalników, odczynników chemicznych, olejów i smarów itp.).

img duze2

Rodzaje sorbentów – jak je dobierać?

Niektóre z sorbentów mają charakter uniwersalny – wchłaniają zarówno roztwory wodne, jak i oleje, ropopochodne i rozpuszczalniki organiczne. Inne sorbenty przeznaczone są wyłącznie dla wody i substancji w niej rozpuszczonych, znajdziemy na rynku także sorbenty hydrofobowe, które pozwalają wychwycić tylko substancje oleiste.

Przed zakupem konkretnego rodzaju sorbentu (w dystrybucji podzielone są one na kolory) warto poznać jego faktyczne zastosowanie. Powinno ono pokrywać się z charakterem potencjalnego wycieku w miejscu pracy (np. wycieku oleju hydraulicznego pod prasą, wycieku kwasu lub zasady itp.).

Oprócz zdolności adsorpcyjnych, sorbenty mają także różną formę. Najpopularniejsze i najtańsze sorbenty to arkusze oraz granulat. Potrafią od kilku do kilkunastokrotnie zwiększyć swoją powierzchnię, absorbując wyciekające substancje. Arkusze doskonale nadają się pod urządzenia stacjonarne, np. maszyny przemysłowe, podczas gdy sorbenty granulowane lepiej przyjmują się na otwartym terenie (często można je zaobserwować podczas zabezpieczania terenu po kolizjach drogowych, ich zadaniem jest absorbowanie wycieku płynów takich jak oleje silnikowe i paliwa).

banner

Sorbenty – dlaczego nie wolno ich ignorować?

Bezpieczeństwo, zarówno swoje jak i współpracowników, to rzecz najistotniejsza. Dlatego tak ważne jest świadome i umiejętne wykorzystywanie środków bezpieczeństwa oraz technik ratowania życia. Sorbenty to materiały przemysłowe, ale w przypadku wyjątkowo niebezpiecznych wycieków możemy z ich udziałem znacznie zminimalizować ryzyko poparzenia, inhalacji szkodliwych oparów, a czasem także kontaktu z substancjami o charakterze kancerogennym, których nie brakuje w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w przemyśle chemicznym i naftowym.