Czy wiesz, że...

Obecny rok, tak jak i poprzednie, przyniósł kolejne zmiany w dotacjach unijnych dla rolników w całej Polsce. W tym roku na znacznie wyższe dotacje niż w poprzednich latach mogą liczyć głównie młodzi rolnicy, dla których finansowe wsparcie wzrosło ze stu tysięcy złotych na sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Wzrosły również dotacje na prowadzenie własnego biznesu na wsi, które wzrosły do stu pięćdziesięciu tysięcy złotych w przypadku samozatrudnienia, dwustu tysięcy złotych w przypadku dodatkowego jednego miejsca pracy oraz dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych w przypadku dodatkowych dwóch lub więcej miejsc pracy. Kolejną istotną zmianą jest zmiana w modernizacji gospodarstw rolnych dla większych gospodarstw niż do tej pory. Nowa zmiana dotyczy również wielkości ekonomicznej gospodarstwa, która została podniesiona z dziesięciu tysięcy złotych na trzynaście tysięcy złotych. Ponadto w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, znanym też pod skrótem "PROW", zostały wprowadzone inwestycje związane z nawodnieniem terenów rolnych. Pomoc dla rolników z gospodarstwami narażonymi szczególnie na suszę została przewidziana w kwocie stu tysięcy złotych na gospodarstwo rolne, przy czym nie jest brana pod uwagę jego wielkość ekonomiczna. 

Dowiedz się jakie są dotacje unijne dla rolnictwa na modernizację gospodarstw rolnych, kto może się na o nie ubiegać i w jakich obszarach oraz jakie są inne zmiany w dotacjach w roku 2019.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że maksymalna wysokość dotacji w obszarach A, B i C, czyli w obszarach rozwoju produkcji prosiąt, rozwoju produkcji mleka krowiego i rozwoju produkcji bydła mięsnego, wynosić będzie od pięciuset tysięcy złotych do nawet dziewięciuset złotych. Zaznaczyła jednocześnie, że dotacji tych nie można łączyć. Kwoty w danych obszarach wynoszą obecnie:
- obszar A - do dziewięciuset złotych
- obszar B - do pięciu set złotych
- obszar C - do pięciuset złotych
Dotacja na modernizację gospodarstw rolnych będzie możliwa dla rolników, których gospodarstwa rolne mieszczą się w przedziale od jednego hektara do trzystu hektarów. Również dla gospodarstw rolnych o określonej wartości ekonomicznej została przewidziana dotacja unijna. Dla gospodarstwa rolnego w obszarze A, wartość ekonomiczna musi wynosić przynajmniej dziesięć tysięcy złotych, ale nie może przekroczyć wartości dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych. Dla gospodarstw rolnych w obszarach B i C wartości minimalne wynosić powinny dziesięć tysięcy złotych, ale nie mogą przekroczyć dwustu tysięcy złotych. Z dolnych progów są zwolnione mniejsze gospodarstwa, które wspólnie z innymi składając jeden wniosek, muszą osiągać minimum piętnaście tysięcy euro, a po realizacji zaplanowanych inwestycji ich indywidualna wartość ekonomiczna musi osiągać próg minimalny w wysokości dziesięciu tysięcy euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnej podejmie decyzje o przyznaniu dotacji na modernizacje rolne w podanych obszarach na podstawie listy rankingowej.