Czy wiesz, że...

Ministerstwo Finansów w 2020 roku wprowadza zmiany w rozliczeniach podatkowych. Dotyczą one głównie sposobu wypełniania nowego pliku JPK V7, który w porównaniu do obecnie obowiązującego, zawiera znacznie szersze informacje o transakcjach zawieranych w przedsiębiorstwie oraz pozycjach wykazywanych w deklaracjach VAT. Od kiedy wchodzą w życie nowe przepisy rozliczania podatku VAT i co warto o nich wiedzieć?

Czym jest nowy plik JPK V7 i kto musi go złożyć?

Dotychczas obowiązujący plik JPK VAT oraz deklaracje VAT zostaną zastąpione jednolitym plikiem JPK V7. Obowiązek składnia nowego pliku rozpoczyna się z dniem 1 października 2020 roku. Jest to termin ostateczny dla przedsiębiorstw bez względu na wielkość prowadzonej działalności. Tak więc dotyczy on mikro, średnich i dużych przedsiębiorstw. Ponadto należy pamiętać, że obowiązek, jakim jest rozliczenie VAT przy pomocy nowego formularza, dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT. Dlatego, jeśli prowadzi się firmę będącą czynnym podatnikiem VAT, należy jak najszybciej zapoznać się ze zmianami oraz obowiązkami, jakie nakłada na przedsiębiorcę nowy plik JPK V7.

Jak rozliczyć podatek VAT?

Od 1 października 2020 roku podatek VAT będzie można rozliczyć tylko i wyłącznie przy pomocy nowego pliku JPK V7. Oznacza to, że z tym dniem nie będzie możliwości składania w Urzędzie Skarbowym celem rozliczenia się z podatku, deklaracji VAT – 7 oraz VAT – 7K. W przypadku skróconej deklaracji VAT dotyczącej usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem, obowiązek składania nowego pliku JPK nie będzie konieczny. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku innych deklaracji podatkowych określonych w przepisach o VAT-8, VAT-9M, VAT-10 oraz VAT-14.

Jak przygotować nowy plik JPK VAT?

Każdy plik JPK będzie podzielony na dwie części – ewidencyjną oraz deklaracyjną. Przygotowanie JPK VAT oraz jego wysłanie musi nastąpić do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli 25 dzień miesiąca wypada w sobotę lub święto wolne od pracy, wtedy termin złożenia pliku przypada na pierwszy dzień roboczy. Generowanie pliku JPK VAT będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną, podobnie jak jego składanie do odpowiedniego Urzędu. Wygenerowany plik JPK będzie można podpisać na 3 sposoby:

  • podpisem kwalifikowanym,
  • danymi autoryzującymi,
  • profilem zaufanym.

Po prawidłowym złożeniu pliku JPK VAT, przedsiębiorca otrzyma możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego potwierdzenia odbioru, potwierdzającego wysłanie pliku.

Pomocne rozwiązania w księgowości wfirma.pl

Niezwykle ważne i pomocne podczas prawidłowego wypełniania nowego pliku JPK jest profesjonalne oprogramowanie do fakturowania. Dzięki niemu wszelkie niezbędne informacje o transakcjach zawartych w danym okresie w firmie są dostępne w jednym miejscu. Pozwala to na szybkie wygenerowanie pliku zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ponadto profesjonalne oprogramowanie pozwala na bezpośrednie wysłanie pliku do Ministerstwa Finansów bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.