Z życia wzięte

Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania, który wprowadzany jest do coraz mniejszych firm. Rządowy system gromadzenia funduszy ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków, ale też wpłynąć na rozwój gospodarki. Dzięki PPK każdy pracownik może pomnażać swoje prywatne oszczędności i skorzystać z nich w wyjątkowych sytuacjach

Czy możesz dowolnie dysponować środkami na koncie PPK?

Środki gromadzone w ramach PPK to zabezpieczenie finansowe, które przyda się pracownikowi po zakończeniu kariery zawodowej. Gdy dany pracownik ukończy 60 lat, może zdecydować, czy chce dalej oszczędzać (i kontynuować pracę) czy skorzystać ze środków finansowych. Jednorazowo może on podjąć 25% oszczędności. Pozostała część kwoty zostanie podzielona na 120 rat, które będą wypłacane przez minimum 10 lat.

Z uwagi na fakt, że firmy zatrudniające do 250 oraz do 50 osób do 27 października mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK firmy, a do 10 listopada o prowadzenie PPK firmy, istotne jest zadbanie o to, by w każdej firmie formalności zostały dopełnione. Zamiast czekać na ostatnią chwilę, postaw na usługi firmy Vattax, która zapewni kompleksowe wsparcie z zakresu PPK. Nie tylko wdroży, ale też poprowadzi bądź zapewni odpowiednie szkolenia dla pracowników (https://www.vattax.pl/wdrozenie-i-prowadzenie-ppk/). Nie czekaj na ostatnią chwilę i przekonaj się, ile zyskasz!

Nagłe sytuacje – choroba i śmierć

W określonych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego dysponowania pieniędzmi. Pierwszą sytuacją jest choroba członka rodziny (Twoja, małżonka lub dziecka), czyli jego całkowita niezdolność do pracy poprzez naruszenie sprawności organizmu, a także niepełnosprawność członka rodziny bądź zdiagnozowanie poważnej jednostki chorobowej (np. utrata słuchu, nowotwór). W przypadku śmierci osoby, w której imieniu firma prowadzi PPK, oszczędności są wypłacane spadkobiercy bądź podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Jeśli jednak zgromadzone pieniądze podlegały małżeńskiej wspólności majątkowej, połowa środków jest wypłacana małżonkowi.

Istnieje też możliwość wycofania pieniędzy. Możesz je podjąć w dowolnym momencie, jednak warto przy tym pamiętać, że suma wypłacanych środków zostanie pomniejszona o 30% środków z wpłat pracodawcy i 19% z zysku, jakie osiągnęły fundusze wpłacane przez wszystkie trzy zaangażowane w tworzenie PPK podmioty.