Zdrowie

Zawód pielęgniarki nie jest zawodem łatwym. Nie dosyć, że wymaga ciągłego zaangażowania sił fizycznych i uwagi, to jeszcze na osobach wykonujących ten zawód ciąży duża odpowiedzialność. Pielęgniarka środowiskowa sprawuje stałą opiekę nad osobą ubezpieczoną a także nad jej rodziną w miejscu zamieszkania i nauki. Co należy do obszaru jej działalności?

Obowiązki pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej

 Zazwyczaj pielęgniarstwo środowiskowe wszystkim kojarzy się z opieką nad obłożnie chorymi w ich własnym domu. Opieka, pielęgnacja i przygotowanie do samodzielnej pielęgnacji pacjenta, to faktycznie tylko część zakresu obowiązków. Do tych czynności dochodzą również inne, nie mniej ważne. Są to na przykład również działania związane z szeroko pojętą diagnostyką. Do tego zakres wchodzi pomiar parametrów działania organizmu pacjenta, badania fizykalne, ocena stanu zdrowia chorego, wywiad rodzinny i środowiskowy. Pielęgniarka środowiskowa również ocenia warunki w jakich mieszka pacjent. W gestii pielęgniarki leży również wykonywanie opatrunków, drobnych zabiegów, inhalacji, zdejmowania szwów, czy nawet ustalanie diety przewlekle chorego pacjenta. Pielęgniarka środowiskowa dodatkowo musi być przeszkolona w temacie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i podawania leków różnymi drogami w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Do zadań, które wykonuje pielęgniarka, dodać jeszcze należy wszelkie czynności rehabilitacyjne, wskazane przy konkretnej chorobie. 

Kto korzysta z pomocy pielęgniarki środowiskowej?

 Każdy chory, przebywający w domu, może skorzystać z pomocy pielęgniarki w przypadku, gdy jego samodzielna egzystencja jest utrudniona z powodu złego stanu zdrowia. Dodatkowo może nastąpić sytuacja, gdy reszta domowników nie posiada odpowiednich umiejętności i uprawnień, potrzebnych do tego rodzaju opieki. Opieka pielęgniarki może mieć miejsce codziennie od godziny 8 do 18. Natomiast w w niedziele i święta według uprzednio sporządzonego harmonogramu. 

Jak zdobyć zawód pielęgniarki?

 Do  niedawna zawód ten można było zdobyć, kończąc pięcioletnie Liceum Medyczne. Po regulacjach prawnych, pielęgniarką można zostać po skończeniu kierunkowej uczelni wyższej o kierunki pielęgniarstwo - https://mum.edu.pl/studia-licencjackie-pielegniarstwo , lub pomaturalne studium wraz z odpowiedniej długości stażem zawodowym. Aby zdobyć uprawnienia do pracy w opiece środowiskowej, pielęgniarka musi ukończyć odpowiednie, dodatkowe kursy lub specjalistyczne szkolenia, które akurat są zgodne z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Jednak praca pielęgniarki to nie tylko ogromna wiedza merytoryczna i doświadczenie. To przede wszystkim empatia i odpowiednia postawa etyczna.