Czy wiesz, że...

Sonoco to międzynarodowy producent opakowań, artykułów przemysłowych, rozwiązań ochronnych oraz dostawca usług pakowania. W Polsce firma posiada 4 zakłady produkcyjne i zatrudnia ponad 1000 pracowników. Ze względu na konieczność sprostania wymogom największych przedsiębiorstw na świecie, firma stworzyła niezawodne środowisko informatyczne, pozwalające na skuteczną obsługę klientów. W celu dalszego wzmocnienia potencjału wynikającego z zastosowania nowych technologii firma zdecydowała się na wprowadzenie najnowszej wersji aplikacji klasy ERP QAD Enterprise Applications w wersji Enterprise Edition. Za realizację projektu była odpowiedzialna firma DSR.

Sonoco to amerykański koncern działający w 33 krajach. Produkuje opakowania dla różnych gałęzi przemysłu i wielu uznanych marek, które obsługują klientów na 85 rynkach geograficznych. Podejmując decyzję o budowie zakładu w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej, firma położyła szczególny nacisk na stworzenie niezawodnego zaplecza IT, które było niezbędne do uruchomienia procesów wytwórczych. W ten sposób powstało jedno z najnowocześniejszych środowisk technologicznych wspierające najlepsze praktyki biznesowe w dziedzinie produkcji oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

- Jednym z ważnych obszarów działalności zakładu Sonoco w Łodzi jest informatyczne wsparcie biznesu odpowiadające za efektywność działalności operacyjnej. Z tego powodu postawiliśmy na najnowocześniejsze i najbardziej perspektywiczne rozwiązania wspomagające zarządzanie. Wprowadzenie nowej wersji aplikacji QAD otwiera przed nami nowe możliwości, zwłaszcza w środowisku wielozakładowym. Nieoceniona jest również pewność, że system jest na bieżąco rozwijany i wspierany zgodnie z wymaganiami nowoczesnych firm produkcyjnych - mówi Lassaad Tounsi, Business Technology Manager w Sonoco, odpowiedzialny za wszystkie spółki zlokalizowane w Polsce.

Wprowadzenie najnowszej wersji QAD Enterprise Applications w wersji Enterprise Edition zapewnia nowe funkcjonalności w obszarze finansów. Okazało się ono idealnym rozwiązaniem dla takiej firmy jak Sonoco, która w Polsce posiada 4 zakłady produkcyjne. Elastyczność rozwiązania jest możliwa dzięki wprowadzeniu tzw. domen, reprezentujących poszczególne jednostki biznesowe w ramach jednej bazy danych. Każda domena może posiadać różne waluty, własne rozwiązania księgowe oraz uwzględniać charakterystyczne dla zakładu procesy biznesowe (dystrybucyjne, usługowe czy finansowe).

W ramach projektu wprowadzono dodatkowo ostatnią wersję modułu wspomagającego zarządzanie magazynem wysokiego składowania QAD Warehousing. Dokonano również przejścia na najnowszą wersję modułu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych EDI ecommerce, który został wbudowany do aplikacji Enterprise Edition, zapewniając elastyczny mechanizm do konfiguracji komunikatów.

Wdrożeniu systemu QAD towarzyszyła implementacja wielu rozwiązań zwiększających możliwości firmy w zakresie rozwoju własnych aplikacji. Sonoco wykorzystało pakiet ICT, który zapewnia nieinwazyjne tworzenie modyfikacji w systemie. Projekt aktualizacji obejmował również wprowadzenie modułu QXtend, umożliwiającego automatyzację połączeń z innymi aplikacjami. Zapewnia on integrację z produktami dodatkowymi tworzonymi przez zespół IT oraz elastyczność i zgodność pomiędzy różnymi wersjami software’u. Sonoco zdecydowało się również na zastosowanie najnowszej infrastruktury technicznej w oparciu o klastry, zapewniające lepszą i sprawniejszą obsługę systemu i lepsze perspektywy dalszego rozwoju.

- W projektach przejścia do nowej wersji systemu kluczowym elementem jest bezpieczeństwo i zapewnienie pełnej automatyzacji działania. Zespół DSR poradził sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze wspierając zespół IT na każdym etapie projektu. Bliska współpraca zespołu IT Sonoco i DSR spowodowała, że zrealizowaliśmy wszystkie kluczowe założenia projektu. Dzięki skutecznemu zarządzaniu po obu stronach udało się trafnie zidentyfikować ryzyka i zarządzać nimi  – dodaje Lassaad Tounsi. 

- Sonoco to świetnie zinformatyzowana firma, która działa w wyjątkowo wymagających warunkach biznesowych – podkreśla Piotr Słowiński, szef projektu w firmie DSR, odpowiadającej za realizację projektu. - Dotyczy to zwłaszcza łańcucha dostaw, który musi działać w pełnej symbiozie z producentami wyrobu końcowego stawiającego wyjątkowe wymagania. Warto podkreślić, że w Sonoco funkcjonuje bardzo zaawansowane i zautomatyzowane środowisko planistyczne, którego kluczowym elementami są specjalny portal dla dostawców , EDI i system APS. Wysoki stopień automatyzacji systemu wymagał stworzenia nowych interfejsów do systemu kanban, BI, utrzymania ruchu oraz HR. 

Przeczytaj również o:

Total Productive Maintenance