Z życia wzięte

Przemysł charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na wodę o określonych parametrach. Aby usunąć zanieczyszczenia, firmy inwestują w nowoczesne technologie oczyszczania i uzdatniania wody. Przykładem może być ultrafiltracja, która opiera się na wykorzystaniu membran w procesie filtracji.

Czym jest i na czym polega ultrafiltracja wody?

Ultrafiltracja, określana też jako filtracja molekularna, jest jedną z technologii oczyszczania wody. Jak można przeczytać na stronie oriontec.pl, dzięki zastosowaniu półprzepuszczalnych membran o porach, których rozmiary są zbliżone do wymiarów pojedynczej cząsteczki (w zakresie od 0,1 do 0,001 mikrona), możliwe jest oczyszczenie wody m.in. z bakterii, wirusów i różnorodnych zawiesin. Ultrafiltracja redukuje też mętność wody oraz poprawia jej zapach – korzystnie wpływając na jej właściwości organoleptyczne.

Technologia ultrafiltracji do oczyszczania wody wykorzystuje ciśnienie, aby dokonać fizycznej separacji. Cząstki większe niż pory w membranie są zatrzymywane. Do wykonania filtrów membranowych wykorzystywane są przy tym materiały, które w żaden sposób nie wpływają na właściwości wody. Co ciekawe, możliwa jest nie tylko ultrafiltracja wody, ale również np. mleka czy innych cieczy.

Gdzie ma zastosowanie ultrafiltracja wody?

Zastosowanie ultrafiltracji jest szerokie – z technologii tej korzysta m.in. przemysł. Aby zminimalizować koszty prowadzenia działalności, wiele zakładów produkcyjnych wykorzystuje własne ujęcia wody. Woda wykorzystywana do płukania, mycia surowców czy jako składnik gotowego produktu musi jednak mieć określone parametry. Z reguły woda pozyskiwana bezpośrednio z ujęcia nie spełnia rygorystycznych wymagań i konieczne jest jej oczyszczenie. Wówczas – w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa – rozwiązaniem może być ultrafiltracja wody.

Technologią uzdatniania wody w postaci jej ultrafiltracji często zainteresowane są przedsiębiorstwa działające w sektorze spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym czy tekstylnym. Wykorzystując ultrafiltrację, mogą one niewielkim kosztem zagwarantować sobie dostęp do wody o pożądanej charakterystyce – wolnej choćby od bakterii czy wirusów. Ultrafiltracja wody jest rozwiązaniem wykorzystywanym także w sektorze komunalnym.

Jakie zalety ma ultrafiltracja wody w zakładzie przemysłowym?

Przedsiębiorstwa przemysłowe cechujące się zapotrzebowaniem na wodę o określonych parametrach jakościowych, które czerpią ją z własnych ujęć, najczęściej muszą stworzyć własną stację ultrafiltracji. W perspektywie rozwiązanie to ma wiele zalet. Ultrafiltracja wody w zakładzie przemysłowym:

  • Nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Technologia ultrafiltracji wody nie wymaga stosowania dodatkowych substancji – do oczyszczania wody wykorzystuje się ciśnienie.

  • To rozwiązanie ekonomiczne. Zapotrzebowanie na energię jest niewielkie, a przedsiębiorstwo uniezależnia się w dużej mierze od zewnętrznego dostawcy wody, co pozwala zminimalizować koszty.

  • Pozwala na uzyskanie wody o pożądanej jakości. Aktualnie wybór membran i technologii jest tak duży, że przedsiębiorstwo może zapewnić sobie dostęp do wody dostosowanej do konkretnych potrzeb.

Za ultrafiltracją wody w przedsiębiorstwie przemawia też stosunkowo niski koszt budowy systemu i jego utrzymania przy dużej wydajności. Modułowa budowa systemu eliminuje z kolei przestoje, które mogłyby mieć miejsce w trakcie konserwacji.