Z życia wzięte

Posiadanie przygotowania pedagogicznego to jeden z wymogów, który trzeba spełnić, aby zostać nauczycielem w polskiej szkole. Brak tego typu kwalifikacji wyklucza podjęcie zatrudnienia, choć w wyjątkowych sytuacjach będzie to możliwe. Niemniej jednak braki należy jak najszybciej uzupełnić, zdobywając stosowne przygotowanie.

Kiedy można uczyć bez przygotowywania pedagogicznego?

Na początek warto uświadomić sobie, że nauczanie dzieci, młodzieży czy osób dorosłych zostało uregulowane prawnie, jednak nie we wszystkich aspektach. Jak się okazuje, aby uczyć w szkole językowej, prowadzić korepetycje czy warsztaty dla dzieci wcale nie trzeba mieć stosownego przygotowania pedagogicznego. Jest ono cenione przez pracodawców, lecz zwykle nie stanowi wymogu koniecznego. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w momencie, gdy planujemy podjąć zatrudnienie w szkole podstawowej, średniej czy na innym szczeblu edukacji. W takich przypadkach Karta Nauczyciela wskazuje jasno, że jednym z warunków podpisania umowy jest posiadanie przygotowania pedagogicznego. Istnieje możliwość zatrudnienia osoby, która nie ma tego rodzaju uprawień, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy spełnia inne wymagania, a nikt inny nie zgłosi się na wybrane stanowisko. W tym celu dyrektor placówki musi uzyskać zgodę Kuratora Oświaty na podjęcie współpracy. Wymagane jest uzupełnienie braków, a więc ukończenie studiów, dających przygotowanie pedagogiczne. Można więc powiedzieć, że owe przygotowanie pedagogiczne jest konieczne do tego, aby nauczać w polskiej szkole, i to bez względu na jej rodzaj.

Czym jest przygotowanie pedagogiczne?

Przygotowanie pedagogiczne umożliwia podjęcie współpracy z dziećmi oraz młodzieżą, znalezienie wspólnego języka oraz umiejętne przekazywanie wiedzy uczniom. Bez niego nauczyciel nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb podopiecznych, rozpoznać potencjalnych problemów czy rozwiązywać sytuacji konfliktowych. Innymi słowy, przygotowanie pedagogiczne to wiedza niezbędna do tego, aby móc efektywnie nauczać. Zazwyczaj zajęcia z tego zakresu prowadzone są w ramach studiów, które mają przygotowywać do pracy nauczyciela. Nie ma tutaj znaczenia kierunek studiów, a jedynie to, czy po ich ukończeniu będzie można podjąć naukę w szkole. Studenci, którzy zdecydują się na kierunek nauczycielski, otrzymują przygotowanie pedagogiczne w toku studiów, a jego potwierdzeniem będzie dyplom ich ukończenia. Inaczej jest w przypadku osób, które choć studiowały kierunek, po którym teoretycznie można nauczać, nie wybrały modułu nauczycielskiego. Dobrym przykładem będzie chociażby filologia angielska z programem tłumaczeniowym. Ukończenie tego rodzaju studiów daje podstawy do przekazywania wiedzy, jednak nie powoduje, że absolwent otrzymuje uprawnienia do pracy w szkole - musi ukończy studia, dające mu odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. 

Jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne?

Jak wspomniano wyżej, w niektórych przypadkach przygotowanie pedagogiczne można zdobyć już w toku studiów. Niemniej jednak, jeśli nie wybraliśmy odpowiedniego programu, będziemy musieli uzupełnić wiedzę. Dobrym rozwiązaniem są przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe, odbywające się w Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Interesującym jest fakt, iż 50% zajęć odbywa się online, a więc przed ekranem komputera, bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie zwłaszcza dla osób aktywnych zawodowo. Przygotowanie pedagogiczne online to nie tylko komfortowe, ale i bardzo praktyczne rozwiązanie, dzięki któremu możemy zdobyć uprawnienia niezbędne do podjęcia zatrudnienia w szkole. Studia te dedykowane są zarówno absolwentom, którzy chcieliby rozpocząć karierę w szkolnictwie, jak i osobom, które wykonują zupełnie inny zawód, lecz chciałyby się przebranżowić lub podjąć pracę dodatkową, na przykład jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pamiętajmy jednocześnie, że podjęcie pracy w szkole bez odpowiedniego przygotowania właściwie nie jest możliwe, a nawet jeśli, to i tak przyjdzie nam uzupełnić braki edukacyjne. 

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/studia-nauczycielskie/przygotowanie-pedagogiczne/