Z życia wzięte

Znęcanie się jest karane, oprawca musi liczyć się nawet z pozbawieniem wolności. Bardzo często do tragedii dochodzi wśród najbliższych. Znęcanie się nad członkami rodziny nadal stanowi temat tabu. Ofiary bardzo często panicznie boją się zgłoszenia na policję. Oprawca doskonale wie, jak je zastraszyć, a druga strona jest w stanie zrobić niemalże wszystko, aby tylko nie doświadczać przemocy fizycznej. Kluczowe staje się to, aby osoba dopuszczająca się nielegalnych zachowań została jak najszybciej pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Jakie są kary za znęcanie się?

Znęcanie może być fizyczne lub psychiczne. W wielu przypadkach ofiara doświadcza szeregu form pastwienia się nad nią. Można mówić o pobiciu, głodzeniu, zmuszaniu do przebywania na zimnie lub wykonywaniu upokarzających czynności. Rzucanie w kogoś przedmiotami lub nawet wyrzucenie go z domu jest zaliczane do znęcania się fizycznego. Nie należy się godzić na takie traktowanie. Jedynym słusznym rozwiązaniem staje się zgłoszenie tego na policję w celu uwolnienia od oprawcy i uzyskania odpowiedniej pomocy. Jeżeli ktoś kogoś upokarza, wyszydza go, znieważa, zastrasza, to jest to zaliczane do znęcania psychicznego. Nie można kierować do drugiej osoby gróźb bezprawnych.

Nie ma znaczenia, jakie relacje łączą dwie osoby. W każdym przypadku nie ma usprawiedliwienia dla przemocy. Każdy jej przejaw powinien zostać odnotowany, a oprawce należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Za znęcanie się psychiczne lub fizyczne grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Będzie ona bardziej dotkliwa w przypadku osób uznanych za nieporadne. Oprawca musi liczyć się z wymierzeniem mu kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Oczywiście każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Brane są pod uwagę wszystkie okoliczności i czynniki

W przypadku sprawcy wykazującego okrucieństwo możliwe staje się umieszczenie go w więzieniu na okres do nawet 10 lat. Minimum dwa lata pozbawienia wolności grożą osobie, która znęcała się nad kimś i doprowadziła w ten sposób do popełnienia samobójstwa. Oprawca może uzyskać najwyższą karę w postaci pozbawienia wolności na okres 12 lat. W przypadku znęcania się najlepszym rozwiązaniem jest poszukanie dobrego adwokata, który zajmuje się na co dzień sprawami karnymi. Będzie on godnie reprezentować klienta przed urzędami.