Z życia wzięte

Faktury wystawiane drogą elektroniczną mają wiele zalet, szczególnie, gdy porównujemy je z tradycyjnymi. Często pada pytanie o bezpieczeństwo danych, a także tego czy stanowią one taki sam dowód zakupu jak tradycyjne faktury.

Dokumenty elektroniczne mają taką samą moc prawną jak te w wersji papierowej. Aby stosować faktury elektroniczne, konieczne jest uzyskanie zgody kontrahentów na dostarczanie faktur VAT drogą internetową.

Faktury VAT w wersji elektronicznej można bez przeszkód korygować czy wystawiać ich duplikaty. Powinny mieć one również postać elektroniczną, chyba że występuje problem natury formalnej bądź trudności techniczne uniemożliwiające generację formy cyfrowej. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to śmiało można stwierdzić, że są one bezpieczniejsze niż tradycyjne formy. Szczególnie, gdy korzystamy z platformy internetowej do obsługi faktur VAT, nie zaś wysyłamy dokument mailem w załączniku.

Internetowa platforma do obsługi faktur VAT f4you.pl umożliwia otwieranie faktur poprzez kliknięcie w link, co chroni przed niebezpieczeństwem, jakim jest złośliwe oprogramowanie, z którym borykać możemy się w przypadku, gdy faktura wysyłana jest jako załącznik. Sprawdzona platforma internetowa daje gwarancję bezpieczeństwa przesyłu i odbioru faktur. Ponadto mamy pewność, że e-faktura nie zagubi się w drodze do kontrahenta. Faktury VAT wysyłane online to pewność, że odbiorca otrzyma przesyłkę, o czym zostaniemy poinformowani poprzez oddzielny komunikat. To również terminowość. A co za tym idzie, terminowa zapłata za usługę, produkt.

Tradycyjne faktury przegrywają z elektronicznymi również, gdy spojrzymy na koszty. Nie wymagają bowiem druku i nadawania na tradycyjnej poczcie, gdzie wysyłka tak ważnych dokumentów odbywa się zazwyczaj poprzez kosztowną wersję poleconą. Podsumowując, e-faktura to bezpieczeństwo, wygoda i oszczędność. Czas na innowacyjne podejście do księgowości.