Rzeszów

Studentki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymały prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej, której studenci zostali uhonorowani tymi wyróżnieniami. Większość stypendiów trafiła do studentów największych uniwersytetów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

11 grudnia prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła listę studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości 14 000 zł za wybitne osiągnięcia.

W tym roku akademicki przyznano 926 stypendiów na 2646 wniosków, które wpłynęły do MNiSW. Na Podkarpaciu stypendium Ministra otrzymało 12 studentów. Wśród nich są Angelika Gumieniak i Karolina Palimąka, studiujące finanse i rachunkowość w WSIiZ oraz 7 studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego i 3 z Politechniki Rzeszowskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  po raz kolejny jest liderem wśród uczelni niepublicznych w Polsce południowo-wschodniej pod względem przyznanych stypendiów ministra. W tym roku szkoły wyższe należące do Konsorcjum Akademickiego WSIiZ również otrzymały stypendia ? studentom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przyznano 2 stypendia, a 1 Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.

Na stronie internetowej MNiSW znajduje się pełna lista studentów, którzy otrzymali stypendia ministra na rok akademicki 2014/2015.