Z życia wzięte

Zdarzenie losowe zdefiniowane zostało w Ustawie o Działalności Ubezpieczeniowej, jako zdarzenie przyszłe i niepewne, a jego następstwo stanowi uszczerbek w dobrach majątkowych lub osobistych.

Przykłady zdarzeń losowych

Główną cechą zdarzeń losowych jest to, iż nie są one zależne od woli człowieka, a dodatkowo także możliwość, a nie konieczność ich wystąpienia. Wyjątkiem od tego jest jedynie śmierć, ponieważ jej wystąpienie jest pewne, ale nie jest nam znana chwila, w której ona nastąpi.

Za przykłady zdarzeń losowych możemy uznać m.in.:

  • poślizgnięcie się na powierzchni pokrytej lodem,
  • wypadek w placówce użyteczności publicznej, szkole, sklepie, restauracji. Dotyczy to np. potknięcia się, a w konsekwencji złamania ręki czy nogi,
  • nieszczęśliwego zdarzenia podczas trwania różnego rodzaju imprez masowych,
  • potknięcia się o nierówności na ulicy, drodze czy też chodniku.

Jak uzyskać odszkodowanie za zdarzenie losowe?

Jeśli chcemy starać się o uzyskanie odszkodowania za zdarzenie losowe, musimy je bardzo dokładnie udokumentować, np. za pomocą opisu osób przy nim będących, zdjęć, protokołów zawiadamianych służb, zarówno medycznych jak i policji.

Dodatkowo, koniecznym jest powiadomienie właściciela lub zarządcy posesji, na której doszło do zdarzenia, np. sklepu czy urzędu.

Warto wiedzieć, iż do odszkodowania z tytułu zdarzenia losowego mają również prawo osoby, które ucierpiały w wyniku wypadku mającego miejsce poza granicami naszego kraju.

Niezbędna dokumentacja

W celu uzyskania pozytywnego rozpatrzenia kierowanych przez nas do przedsiębiorcy przesyłowego roszczeń, najważniejsze jest zgromadzenie poniższych dokumentów:

  • kopii wpisów z ewidencji gruntów,
  • zgromadzonej dokumentacji fotograficznej,
  • dokumentacji z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • wydruku z aktualnej księgi wieczystej danej nieruchomości.

Zdarza się, iż mimo oczywistych i uzasadnionych przyczyn naszego roszczenia, trudno jest uzyskać należące się nam odszkodowanie. Warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalnych firm, które zrobią to za nas.

Artykuł powstał we współpracy z: http://www.mk-finanse.pl.