Rzeszów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 16 września 2014 r. rozpoczęliśmy sprzedaż biletów semestralnych dla studentów na wszystkie linie komunikacji miejskiej na całą sieć, także poza terenem Miasta Rzeszów, w cenie 199,00 zł.

Bilety semestralne na okres od 01 październik 2014 r. do 15 luty 2015 r. są dostępne w sprzedaży w Kasach Biletowych Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Grottgera 22 i Lisa Kuli 20 od dnia 16.09. 2014 r.

Możliwość zakupu biletu semestralnego mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Do zakupu biletu semestralnego potrzebny jest dokument potwierdzający status studenta i jedno aktualne zdjęcie. Studenci I-go roku, którzy nie posiadają legitymacji studenckiej mogą podczas kontroli biletów do dnia 31.10.2014 r. okazać zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta.