Rzeszów

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy odbyło się uroczyste przekazanie 19 pociągów, które w ramach wspólnego projektu zamówiły 4 województwa: podkarpackie, śląskie, małopolskie i świętokrzyskie. Jeden z nich trafi na Podkarpacie. W uroczystym przekazaniu wziął udział marszałek Władysław Ortyl. Na dworcu kolejowym w Krynicy zaprezentowano po jednym z pojazdów z każdego województwa.

Po raz kolejny pokazujemy jak cenne i ważne są wspólne projekty. My co prawda mamy w nim skromny udział, ale z producentem pojazdów współpracujemy od dawna. Na Podkarpaciu już kursuje jeden z takich pociągów i spisuje się bardzo dobrze. Możemy polecić ? mówił podczas uroczystości marszałek Władysław Ortyl.

Pojazdy dostarczyła nowosądecka firma Newag. Dokładnie, w myśl wskazań producenta wspomniany pociąg to - trójczłonowy zespół trakcyjny z napędem elektrycznym EZT. Ich zakup ma poprawić komfort podróżowania, przede wszystkim ułatwi przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. Pojazd szynowy będzie wyposażony w automaty biletowe, wewnątrz będzie także sieć Wi-Fi umożliwiająca korzystanie z internetu. Pociąg będzie klimatyzowany. Wspólny projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego koszt to 313 mln zł. Podkarpacki pociąg kosztował niecałe 15 milionów złotych. Do stycznia 2015 roku województwo podkarpackie będzie posiadało podobnych 7 pojazdów.