Rzeszów

Instytut Badań i Analiz Finansowych działający przy WSIiZ podjął współpracę z renomowanymi instytucjami finansowymi, m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, by umożliwić studentom ekonomii oraz finansów i rachunkowości ciekawe staże i praktyki.

- Wśród instytucji, z którymi współpracuje IBAF, a które oferują staże i praktyki studentom WSIiZ są m.in. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz duże banki o uznanej opinii: PEKAO S.A. i ING Bank Śląski ? informuje dr Tomasz Skica, kierownik Katedry Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor ds. Badań i Nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych WSIiZ.

Takie praktyczne przygotowanie pozwoli studentom WSIiZ zdobyć bardzo pożądane przez pracodawców doświadczenie i umiejętności w obszarze finansów i bankowości, a nawet stałe zatrudnienie.

- Do odbycia staży i praktyk zostaną wybrani studenci o określonym poziomie wiedzy i kwalifikacji. Nad wyborem odpowiednich kandydatów na stażystów, wiążących  swoją przyszłość z branżą finansową, będą czuwać pracownicy naukowi IBAF posiadający specjalistyczną wiedzę, kwalifikacje i duże doświadczenie praktyczne ? dodaje Joanna Hady z Katedry Finansów oraz Instytutu Badań i Analiz Finansowych (IBAF) WSIiZ w Rzeszowie.

Dużym atutem studentów WSIiZ z kierunków: ekonomia oraz finanse i rachunkowość jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne, jakie zdobywają na uczelni na zajęciach, których programy opracowują nie tylko uznani w kraju i za granicą naukowcy, ale też znakomici eksperci-praktycy, którzy prowadzą sporą część zajęć. Do dyspozycji studentów jest Laboratorium finansowe, gdzie dokonują skomplikowanych operacji finansowych przez symulowanie warunków pracy maklera, brokera, dealera walutowego i analityka finansowego.

- W pracowni o charakterze dealing roomu znajdują się 24 terminale, jakich używają maklerzy i analitycy finansowi. Profesjonalny sprzęt umożliwia łatwe i komfortowe posługiwanie się oprogramowaniem finansowym i wykresami cenowymi poszczególnych instrumentów finansowych ? precyzuje Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.


Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jednostką naukowo-badawczą mającą na celu rozwój i propagowanie wiedzy finansowej i jej transfer do praktyki biznesowej. Zakres działania instytutu obejmuje m.in. prowadzenie badań naukowych w dziedzinie finansów i publikowanie ich wyników w kraju i za granicą. Ważny aspekt działalności stanowi organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych podnoszących wiedzę na temat zagadnień finansowych. IBAF organizuje też m.in. szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, wykłady otwarte. Instytut zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań biznesowych usprawniających zarządzanie finansami przedsiębiorstw, a także doradztwem finansowym na rzecz organizacji i podmiotów. IBAF opracował m.in. raport pt.: ?Założenia Reformy Finansów Samorządu Terytorialnego na Ukrainie?, a także analizę przyczyn rosnących kosztów funkcjonowania transportu publicznego w Gminie Miasto Rzeszów oraz inne ekspertyzy dla urzędów miejskich. Publikuje anglojęzyczny Finansowy Kwartalnik Internetowy ?e-Finanse?, indeksowany w renomowanych repozytoriach, m.in. EBSCO, ProQuest. IBAF to także jeden z kilku w Polsce akredytowanych ośrodków szkoleniowych CIMA.