Rzeszów

W celu uczczenia 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów, przypadającej 4 czerwca 2014 r. Miasto Rzeszów przygotowują dla mieszkańców cały szereg atrakcji, mających na celu upamiętnienie wielkiego zwycięstwa wolności i demokracji.

?Polskie Wolności? ? projekt dokumentalny w rocznicę przemian 1989 roku

Na projekt składać się będą:

1. Wystawa ?Polskie Wolności?, prezentująca portrety mieszkańców Polski z różnych środowisk, zawodów, o różnej pozycji społecznej itp. Każda fotografia opatrzona będzie biografią przedstawionej osoby oraz jej wypowiedzią na temat wolności.

2. ?Kontener Wolności?, który pozwoli mieszkańcom miasta na wyrażenie własnego manifestu wolności (czy to w formie fotograficznej, czy relacji).

Współtwórcami projektu ?Polskie Wolności? będą wszyscy aktywni uczestnicy wydarzenia. Zostaną im rozdane jednorazowe aparaty fotograficzne, dzięki którym uchwycić będą mogli to, co w ich mniemaniu jest definicją wolności. Najciekawsze zdjęcia prezentowane będą w ?Kontenerze Wolności?, który stanie się miejscem spotkań i wymiany myśli, refleksji i poglądów.

?Urny Wolności? we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W celu upamiętnienia zwycięstwa demokracji, wyrażonego głosowaniem Polaków, Ośrodek Ostra Brama przygotuje ok. 30 urn, które dostępne będą dla mieszkańców Rzeszowa. Miejsce ich prezentacji stanie się miejscem wymiany poglądów, miejscem spotkań. Każdy, kto będzie chciał podyskutować o wolności, wspomnieć własne przeżycia z przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku czy poznać historie innych, będzie miał do tego świetną okazję. Do udostępnionych publiczności urn każdy będzie mógł wrzucić swoje życzenia dla wolnej Polski, podziękowania itp.

?Kino Wolność?

Tytuł projektu nawiązuje do tytułu filmu Wojciecha Marczewskiego ?Ucieczka z kina Wolność?. W ramach projektu publiczność będzie miała okazję obejrzeć pokaz filmów podejmujących temat walki o wolność i chylenia ku upadkowi uprzedniego systemu społeczno-politycznego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie ogólnopolska kampania społeczna pt. ?25 lat wolnych wyborów w Polsce ? Kino Wolność?. W jej programie znajdzie się między innymi cykl wykładów telewizyjnych i film dokumentalny ukazujący współczesne wypowiedzi artystów i liderów społecznych.

Powyższe wydarzenia, tj. ?Polskie Wolności?, oraz ?Kino Wolność? zorganizowane zostaną w dniach 28 ? 30 czerwca 2014 r. w pobliżu Pomnika Chwały Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów AK. Projekt pn. ?Urny Wolności? zaprezentowany zostanie dwukrotnie ? po raz pierwszy w dniu 4 czerwca na rzeszowskim Rynku, oraz ponownie w dniach 28 ? 30 czerwca wraz z pozostałymi wydarzeniami w pobliżu Pomnika Chwały Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów AK.

Począwszy od 4 czerwca do 30 czerwca rzeszowski Ratusz iluminowany będzie w barwach narodowych. Dodatkowo, tylko w dniu 4 czerwca (w dokładną rocznicę wyborów) na elewacji Ratusza zaprezentowane zostanie okolicznościowe logo ?25 lat Wolności?. Logo wyświetlone zostanie przy użyciu projektora multimedialnego.