Rzeszów

Nadal obowiązują alarmy przeciwpowodziowe dla części województwa podkarpackiego tj. dla powiatów (miast na prawach powiatów): jasielskiego, dębickiego, mieleckiego, krośnieńskiego, miasta Krosno, tarnobrzeskiego, miasta Tarnobrzeg, stalowowolskiego. W pozostałych powiatach i miastach na prawach powiatu obowiązują pogotowia przeciwpowodziowe.

17 maja w związku z przemieszczającą się falą wezbraniową na Sanie starosta niżański wprowadził alarm powodziowy dla części pow. niżańskiego tj. dla gmin Nisko, Ulanów Krzeszów i Rudnik nad Sanem.

W gminie Ropczyce, wczoraj (17 maja) po gwałtownej burzy, został wprowadzony alarm przeciwpowodziowy.

W godz. wieczornych 17 maja na rzece Wisłoka fala wezbraniowa o przekroczonych stanach alarmowych przeszła przez Mielec i kieruje się do ujścia Wisły nie stwarzając zagrożenia powodziowego. W dolnym biegu Wisłoki notowane są spadki poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych.

 W górnym biegu rzeki San notowane są spadki poziomu wody przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Od Rzuchowa do ujścia do Wisły występują wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód opadowych o przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych.

Na podkarpackim odcinku Wisły notowane są wzrosty stanu wód z przekroczeniem stanów  alarmowych. Przejście fali wezbraniowej na wodowskazie Sandomierz przewidywane jest dziś w późnych godzinach popołudniowych.

Na rzece Wisłok sytuacja jest stabilna.

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na rzekach województwa ulega stabilizacji oraz poprawie. Na większości wodowskazów widoczna jest tendencja spadkowa.

W ciągu ostatniej dobry prowadzone były działania prewencyjno-przeciwpowodziowe miejsc wrażliwych w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie powiatów mieleckiego oraz tarnobrzeskiego. 

W powiecie mieleckim na rz. Wisłoce w m. Książnice /BożaWola ułożony został 200 m odcinek rękawa przeciwpowodziowego w celu podniesienia korony wału na zaniżonym odcinku.

Na terenie powiatu tarnobrzeskiego w m. Wrzawy w rejonie wideł Wisły i Sanu podwyższono korony wałów workami z piaskiem o 0,5 m na długości ok. 300 m. W Tarnobrzegu, na osiedlu Wielowieś ? na rz. Wisła prowadzone są działania polegające na rozstawieniu na zaniżonej koronie wału rękawów przeciwpowodziowych na odcinku ok. 4,5 km od granicy województwa w górę rzeki w kierunku miasta Tarnobrzeg. Rozstawiona zapora stabilizowana jest workami z piaskiem i na chwile obecną nie wypełniana jest wodą. Na miejscu pracuje 70 strażaków.

W zawiązku z gwałtownymi opadami deszczu, jakie wystąpiły wczoraj (17 maja) popołudniu w gminie Ropczyce wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. Wody opadowe nie spowodowały jednak zagrożenia. Woda pojawiła się jedynie na podwórkach 70 gospodarstw w miejscowości Niedźwiada i 15 w m. Mała.

Zbiorniki retencyjne posiadają rezerwy powodziowe.

Na terenie woj.podkarpackiego odnotowano pojedyncze przypadki podtopienia budynków oraz użytków rolnych, dróg gminnych uszkodzenia infrastruktury drogowej w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jarosławskim, leżajskim, mieleckim, niżańskim i tarnobrzeskim.

Zamknięto drogę 982 na odcinku Jaślany ? Sadkowa Góra. Objazd trasą Padew Narodowa (985) ? Mielec ? Borowa (983) ? Otałęż (982)

Wojewoda podkarpacki 17 maja wystąpiła z wnioskiem do MON o wsparcie działań organów administracji publicznej silami oraz środkami sił zbrojnych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Do godz. 17.30 dnia 18.05.2014 r obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia dotyczące wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych na rzekach woj. podkarpackiego wydane przez IMGW w dniu 16.05.2014r.