Rzeszów

W związku z intensywnymi opadami deszczu na poziomie od 55 do 70 mm za 12 godz. w zlewni górnej Wisłoki, Wisłoka i bieszczadzkich dopływach Sanu oraz na rzece Strwiąż przekroczone zostały stany alarmowe i ostrzegawcze o około 50 do 100 cm. W chwili obecnej obserwowana jest tendencja spadkowa w górnych biegach dopływów Wisłoki (rz. Ropa i Jasiołka) oraz Sanie i jego bieszczadzkich dopływach (rz. Hoczewka i Osława).

 Aktualnie obowiązują alarmy przeciwpowodziowe na terenie:

- powiatu krośnieńskiego: gm. Dukla, gm. Chorkówka, gm. Miejsce Piastowe, gm. Jedlicze.

- powiatu sanockiego: gm. Zagórz, gm. Komańcza,

- powiatu bieszczadzkiego: miasto i gmina Ustrzyki Dolne,

- powiatu jasielskiego,

- powiatu dębickiego: gm. Brzostek.

Pogotowia przeciwpowodziowe obowiązują na terenie:

- powiatu ropczycko-sędziszowskiego,

-  powiatu przeworskiego,

- powiatu strzyżowskiego,

-  powiatu brzozowskiego,

- powiatu mieleckiego.

Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na terenie powiatu bieszczadzkiego w m. Ustrzyki Dolne oraz m. Krościenko, gdzie gwałtowne opady deszczu spowodowały szybkie przybieranie stanu wód w rzece Strwiąż i potokach górskich, powodując zagrożenie dla osób i domów. W wyniku tych opadów doszło do uszkodzenia ściany bloku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych, który znajduje się w bliskiej odległości od rz. Strwiąż. Budynek opuściło 70 osób, 30 z nich zostało ewakuowanych i przewiezionych do internatu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych, pozostali udali się do swoich rodzin.

Ponadto częściowo podtopionych i zalanych zostało:

- 12 obiektów w m. Krościenko ? ewakuowano łącznie 15 osób do plebanii w m. Krościenku,

- 4 budynki w m. Ustrzyki Dolne,

- 3 budynki mieszkalne w m. Łodyna.

Starosta bieszczadzki oraz Burmistrz Ustrzyk Dolnych zapewnił artykuły pierwszej pomocy poszkodowanym.

Zalane i podtopione obiekty użyteczności publicznej:

- zalanie suteren szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych na skutek przelania zabezpieczenia z worków z piaskiem, które układało 70 ratowników PSP, OSP, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i personelu szpitala. Szpital funkcjonuje normalnie, nie ma zagrożenia dla pacjentów oraz personelu. Dyspozytorzy czasowo przebywają w zastępczych pomieszczeniach na terenie szpitala, a karetki pogotowia ratunkowego wróciły na swoje stałe miejsce stacjonowania.

- sala gimnastyczna Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych,

- pomieszczenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych.

W chwili obecnej sytuacja na terenie powiatu bieszczadzkiego ustabilizowała się, woda cofnęła się do koryta rzeki. Prowadzone są prace związane z zabezpieczeniem budynków, trwa wypompowywanie wody z piwnic.

W nocy na terenie działań byli: wojewoda podkarpacki ? Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP ? nadbryg. Bogdan Kuliga, służby kryzysowe wojewody.

Rezerwa powodziowa na zbiornikach:

Zbiornik

Rezerwa

(mln m3)

Dopływ

(m3/s)

Odpływ

(m3/s)

Solina

30,31

725

250

Klimkówka

7,54

275,2

50,0

Besko

3,04

275

51,7

W ciągu ostatniej doby na terenie województwa podkarpackiego w wyniku wystąpienia intensywnych opadów deszczu ewakuowanych było łącznie 47 osób (45 osób ? powiat bieszczadzki, m. Ustrzyki Dolne i m. Krościenko, 2 osoby ? powiat jasielski m. Krempna) . Zalane zostały również 122 budynki oraz 40 km dróg, a straż pożarna interweniowała 660 razy. W działania ratownicze zaangażowanych było 522 ratowników PSP oraz 2600 ratowników OSP. Działania polegały głównie na zabezpieczeniu budynków, umacnianiu wałów, udrażnianiu przepustów, pompowaniu wody z zalanych obiektów, usuwaniu skutków ulewnych opadów deszczu oraz usuwaniu wiatrołomów.

Ponadto w Dębicy trwają poszukiwania mężczyzny, który około godz. 19:30 został wciągnięty do kanału burzowego. W skutek intensywnych opadów deszczu kanał ten był do połowy wypełniony wodą. Miejsce zdarzenia oddalone jest o około 600 m od rz. Wisłoki. Na miejsce zdarzenia zadysponowani zostali strażacy z grupy wodno-nurkowej.

Dziś na terenie województwa podkarpackiego, do godzin południowych, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym ? suma opadów od 5 mm do 10 mm, w dalszej części dnia możliwe przejaśnienia.