Rzeszów

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji ?Air law and technology. Nowe wyznania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych? , która odbędzie się w dniach 3 - 4 kwietnia 2014r. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego - Aula Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno ? Przyrodniczej ul. Pigonia 1.

II edycja Konferencji stanowić będzie kontynuację rozmów na temat aktualnych problemów prawa lotniczego, a także będzie okazją do poruszenia tematów związanych z technologiami lotniczymi w świetle zagadnień prawnych. Obszary jakie pragniemy poruszyć to nowe wyzwania dla Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, prawa pasażera w aspekcie regulacji międzynarodowych, bezpieczeństwo żeglugi powietrznej oraz odpowiedzialność cywilnoprawna dowódców statków powietrznych. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z prawem własności intelektualnej w branży lotniczej, ochroną patentową wynalazków lotniczych, licencjonowaniem personelu w świetle nowych regulacji prawnych oraz aspekt rozporządzania przestrzenią powietrzną w kontekście rosnącej liczby nietypowych statków powietrznych.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji przedstawiać będą praktycy powiązani z instytucjami i urzędami zajmującymi się kształtowaniem prawa lotniczego, którzy mają wpływ na formowanie przepisów prawa i ich realizację, osoby bezpośrednio związane z przedsiębiorstwami z branży lotniczej oraz teoretycy prawa lotniczego.

Celem przedsięwzięcia jest ocena obecnego stanu prawnego związanego z branżą lotniczą, który stanowi jeden z najistotniejszych elementów efektywnie rozwijającego się klastra - Dolina Lotnicza, jak również wpływ na podniesienie ogólnej świadomości społeczeństwa na temat lotnictwa w Polsce oraz praw jakie przysługują pasażerom.

Podczas konferencji głos zabierze m.in. Pan dr inż. pil. Marek Markiewicz - Akademia Obrony Narodowej, Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej; Pan Adam Pawłowski rzecznik patentowy z kancelarii EUPATENT; Pan Prof. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner - dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej; Prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, Pan Dr Marcin Ożóg - Instytut Allerhanda oraz wielu innych znamienitych gości.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

Dodatkowe informacje: www.konferencja-lotnicza.pl