Rzeszów

Medyczny moduł zadaniowy został uruchomiony na przejściu granicznym w Medyce. Ma on za zadanie udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej poszkodowanemu obywatelowi Ukrainy, który przekroczy polsko-ukraińską granicę i będzie potrzebował opieki. O tym poinformowała wojewoda na konferencji prasowej.

Wojewoda Małgorzata Chomycz-Śmigielska poinformowała, że zgodnie z planem działania opracowanym przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, na każdym przejściu granicznym w regionie: Budomierzu, Korczowej, Medyce i Krościenku, zostały wyznaczone medyczne moduły zadaniowe. W ich skład wchodzi grupa ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża, która jako jednostka współpracująca z systemem państwowego ratownictwa medycznego, ma zabezpieczać pomoc lekarską i transport sanitarny.

Medyczny moduł zadaniowy został już uruchomiony w piątek 21 lutego na przejściu granicznym w Medyce. ?Ponieważ do tej pory to właśnie na tym przejściu obywatele Ukrainy, potrzebujący opieki medycznej, najczęściej przekraczali polsko-ukraińską granicę? ? wyjaśniła wojewoda. Małgorzata Chomycz-Śmigielska dodała, że pozostałe moduły zadaniowe są gotowe do uruchomienia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Obecnie w podkarpackich szpitalach przebywa siedmiu obywateli Ukrainy. Czterech z nich trafiło do nich podczas ostatniego weekendu. Wojewoda poinformowała, że są leczeni w dwóch przemyskich szpitalach (szpitalu wojewódzkim i miejskim) i w Jarosławiu. Przekazała także, że wiodącą i koordynującą jednostką opieki zdrowotnej jest szpital MSW w Rzeszowie. Natomiast rani kierowaniu są do lecznic o odpowiednim profilu leczenia. Wojewoda poinformowała, że wytypowano sześć szpitali, które mogą przyjąć poszkodowanych z Ukrainy. Są to: Szpital Wojewódzki w Przemyślu, Szpital Miejski w Przemyślu, szpitale w Jarosławiu, Lubaczowie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. Małgorzata Chomycz-Śmigielska podkreśliła jednocześnie, że pomoc obywatelom Ukrainy w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie standardu leczenia mieszkańców regionu, którzy mają zaplanowane zabiegi czy zgłaszają się do podkarpackich szpitali. ?Leczenie obywateli Ukrainy finansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? ? dodała wojewoda. Do tej pory żadna osoba przekraczająca granicę na przejściach w województwie podkarpackim nie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie statusu uchodźcy