Rzeszów

Już w najbliższy piątek 21 lutego Uniwersytet Rzeszowski serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty. Dzień ten to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą uczelni. Można poznać bliżej wydziały, kierunki i specjalności które ona posiada.

Przedsięwzięcie to realizowane jest co roku, a głównym jego celem jest przedstawienie oferty dydaktyczno-edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studenci z wszystkich wydziałów za pomocą swojej wiedzy i doświadczenia zaczerpniętego podczas studiów, pomogą zainteresowanym uczniom wdrożyć się w życie Uczelni, doradzą jaki kierunek wybrać oraz pokażą że studia to nie tylko książki, ale też dobra zabawa i przede wszystkim mądra decyzja na przyszłość. Każdy Wydział czy kierunek w sposób interesujący będzie starał się zachęcić przyszłych żaków do podjęcia studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. W tym celu zorganizowane będą stoiska, na których oprócz cennych informacji czekać będą różne atrakcje.

Atrakcje Wydziałów:
- W. Ekonomii - gra ekonomiczna rozmieszczona w całym budynku A0 (gra typu city game),
- W. Matematyczno - Przyrodniczy - kamera termowizyjna, pokazy robotów,
- W. Medyczny - pokaz profesjonalnego sprzętu medycznego, darmowy masaż,
- PZIBSiNP (biotechnologia) - badanie grupy krwi, elektroforeza,
- W. Filologiczny - quizy w językach obcych, stroje narodowe,
- W. Prawa i Administracji - badanie wariografem, możliwość rozmowy z urzędnikiem,
- W. Muzyki - koncerty, nauka gry na instrumentach,
- W. Sztuki - karykatury, wystawa rzeźb i obrazów,
- W. Biologiczno - Rolniczy - pokazy mikroskopowe, wystawa prac architektonicznych,
- W. Wychowania Fizycznego - badanie wagą składu ciała, mierzenie sprawności fizycznej,
- W. Socjologiczno - Historyczny - prezentacja zabytkowej broni, możliwość sprawdzenia się w roli archeologa,
- W. Pedagogiczny - warsztaty taneczne, animacje czasu wolnego.