Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów w celu zapewnienia mieszkańcom miasta Rzeszowa możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych organizuje wraz z firmą MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w n/w godzinach i dniach w wyznaczonych punktach zbiórki.

Ponadto tego rodzaju odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. W. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki i czwartki i soboty w godzinach 10-18.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

? świetlówki,
? baterie,
? środki ochrony roślin,
? opakowania po środkach ochrony roślin,
? rozpuszczalniki, farby, lakiery,
? opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach,
? kwasy i alkalia,
? środki chemiczne typu domowego,
? termometry,
? odpady zawierające rtęć,
? lampy energooszczędne.

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym

13-04-2015 (poniedziałek) godz.
Parking za kościołem Saletynów 8.00-10.00
Parking w rejonie ROSiR od strony ul. Pułaskiego 10.15-12.15
Parking za przychodnią zdrowia w rej. ul. Rejtana 32 12.30-14.30
14-04-2015 (wtorek)  
W rejonie skrzyżowania ul. Cichej i ul. Zielonej 8.00-10.00
Parking w rejonie kościoła w Słocinie i ul. Paderewskiego 10.15-12.15
Parking w rejonie remizy strażackiej i ul. Robotniczej 12.30-14.30
15-04-2015 (środa)  
Parking przed Szkołą Podstawową nr 4 przy ul. Dębickiej 288 8.00-10.00
Parking w rejonie kościoła w Załężu i ul. ks. J. Stączka 10.15-12.15
Parking w rejonie boiska i placu zabaw przed blokiem przy ul. Małopolskiej 2 12.30-14.30
16-04-2015 (czwartek)  
Parking naprzeciwko bloku nr 9 przy ul. Zbyszewskiego 8.00-10.00
Parking w rejonie sklepu Merkury i ul. Broniewskiego 10.15-12.15
Parking w rejonie Zespołu Szkół nr 5 w Zwięczycy i ul. Beskidzkiej 12.30-14.30
17-04-2015 (piątek)  
W rejonie pętli autobusowej MPK i Zespołu Szkół AGR przy ul. Miłocińskiej 8.00-10.00
Parking w rejonie Delikatesów ?Centrum? i skrzyżowania ulic: Budziwojskiej i Podleśnej 10.30-12.30