Rzeszów

W obliczu ostatnich wydarzeń na Krymie, potępiamy jaskrawe pogwałcenie suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy przez Federację Rosyjską.

Nasze województwo, jako region graniczący z Ukrainą, w sposób ścisły współpracuje z wieloma ukraińskimi obwodami. W związku z tym, nie możemy biernie przyglądać się tragedii naszych sąsiadów, która odbywa się dziś na oczach całego świata.

W geście sprzeciwu wobec działań Rosji odwołujemy i wstrzymujemy udział przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego w planowanych wydarzeniach o charakterze polsko-rosyjskim.

Do czasu rozwiązania kryzysu odwołujemy udział Województwa Podkarpackiego w Forum Regionów Rosji i Zagranicy pn. ?VIII Międzynarodowy Partneriat?, który w dniach 12-14 marca 2014 r. odbędzie się  w Sankt Petersburgu oraz udział w VI Forum Regionów Polski i Rosji, zaplanowane na 13 ? 15 kwietnia br. w Gdańsku.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, organizatora VI Forum Regionów Polski i Rosji, o odwołanie Forum w przypadku braku pokojowych rozwiązań.

Prosimy Mieszkańców Województwa Podkarpackiego o solidarność z Narodem Ukraińskim i gesty poparcia dla przemian demokratycznych za naszą wschodnią granicą.

Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego
Wojciech Buczak, przewodniczący sejmiku